Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Průmyslové prostory

Poskytujeme posudky tržní hodnoty všech průmyslových nemovitostí počínaje prostory pro vyspělé technologie přes logistické a skladové plochy, osobní sklady, distribuční sklady, výrobní prostory a víceúčelové nemovitosti až po letištní sklady a chladírny či mrazírny.

Získáte solidní posudek, podložený kvalifikací interních odborníků na pronájmy a investiční trh, od důvěryhodné globální značky, v dohodnutém termínu a za konkurenceschopnou cenu.

Investoři, nájemci, úvěrující instituce a developeři z našich rad vycházejí při rozhodování o interních, investičních a manažerských otázkách v kontextu dynamicky se vyvíjejících trhů.

Jak můžeme pomoci


Přímá účast na trhu

Odborníci týmu oceňování a poradenství využívají podpory interního průmyslového a investičního oddělení společnosti. Náš průmyslový tým, který čítá 13 odborníků, je největší a nejzkušenější na českém trhu. Díky této podpoře a propojení s trhem jsme schopni vám poskytovat přesné posudky a strategické poradenství.

Regulační rámec

Služby poskytujeme v rámci regulovaného prostředí RICS, které je vyžadováno pro oceňování podle mezinárodních účetních standardů. Tyto standardy přísně dodržujeme, takže máte jistotu, že naše ocenění jsou všeobecně respektována.

Přidaná hodnota – výhody našeho přístupu


Obchodní souvislosti

Díky globálnímu dosahu, zkušenostem a znalosti trhu můžeme poskytovat centralizované oceňování portfolií s jediným kontaktním místem a výstupy podle požadavků klienta.

Globální dosah

Společnost Cushman & Wakefield je jako jeden z největších světových poskytovatelů služeb v oblasti komerčních nemovitostí schopna realizovat velké portfoliové zakázky zahrnující více lokalit. Díky globálnímu dosahu a lokálním znalostem dokážeme analyzovat, vyhodnocovat a podávat zprávy o velkém množství nemovitostí rozmístěných v rozsáhlých geografických oblastech.

Centrální koordinace

Služby organizujeme podle vašich potřeb tak, abychom vám náš produkt dodali co nejefektivněji. Za tím účelem naše týmy oceňování a poradenství centrálně koordinujeme. V závislosti na rozsahu a velikosti ocenění může být naše centrální koordinace přínosem.

Zkušenosti a zdroje


Se 580 odbornými odhadci v 86 kancelářích je oddělení oceňování a poradenství jedním z největších plně integrovaných realitních poradců na světě. V oblasti EMEA máme 180 odhadců v 20 kancelářích. V České republice patří náš šestičlenný tým mezi realitními agenturami k největším. V loňském roce jsme ocenili více než 45 průmyslových nemovitostí v celkové hodnotě přesahující 420 milionů eur.