Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Rezidenční nemovitosti

Společnost Cushman & Wakefield poskytuje služby v oblasti oceňování a poradenství pro rezidenční nemovitosti vhodné pro regulační a transakční účely.

Do této skupiny nemovitostí patří: jednotky i portfolia domů, bytů, bytových domů, pozemků a potenciálních možností pro rezidenční výstavbu.

Naše služby jsou považovány za profesionální, nezávislé, objektivní, včasné a cenově výhodné.

V kontextu dynamicky se vyvíjejících trhů z našich rad vycházejí zástupci finančního sektoru, správci majetku, veřejní i korporátní vlastníci, developeři a investoři do rezidenčních nemovitostí při rozhodování o otázkách týkajících se pronájmů, investic a řízení.

Správa majetku

Soukromým klientům poskytujeme důvěrné poradenství ohledně investičních příležitostí i strategické rady při nákupu a prodeji nemovitostí, čímž přispíváme k hladkému průběhu služeb, od bankovních po realitní.

Korporátní vlastníci

Ve spolupráci s našimi týmy oceňování komerčních nemovitostí a investic posuzujeme alternativní možnosti výstavby s cílem ocenit potenciální výnosy z prodeje či v rámci společného podniku.

Veřejní vlastníci

Poskytujeme strategické a taktické poradenství ohledně nadbytečných pozemků a nemovitostí vládám, místním samosprávám a agenturám. Provádíme oceňování aktiv pro účely převodů či účetnictví.

Investoři

Nezávislé poradenství zaměřené na tržní trendy, oblasti růstu, načasování a příležitosti pro investice.

Fondy a pojišťovny

Individuální oceňování aktiv pro seniorní úvěry, hodnocení celkové ceny a analýza cenných papírů typu RMBS a CMBS.

Oživení společností

Analyzujeme aktiva v provozu i ve výstavbě s cílem rychle nalézt strategii pro ukončení investice a dosáhnout oživení. Náš tým LPA pomáhá připravovat aktiva k čistému odprodeji nebo nové investici.

Co pro vás můžeme udělat

Výstavba

Tvůrčí přístup k identifikaci, rozvíjení a oceňování hodnoty pozemků a budov s potenciálem další výstavby.

Stávající aktiva

Nezávislý, objektivní a inteligentní přístup k oceňování portfolií a jednotlivých domů, bytů a bytových domů.

Oceňování velkých objemů

Ročně provádíme oceňování desítek tisíc jednotek pro účely účetnictví a převodu portfolií.

Náš tým je rovněž schopen nabídnout odborné cenové poradenství ohledně daní, pronájmů, dostupného bydlení a oceňování společného jmění manželů.

Přidaná hodnota – výhody našeho přístupu

Prodej

Při poskytování poradenských služeb majitelům pozemků a budov vhodných pro výstavbu čerpáme z každodenních zkušeností s tržními transakcemi získanými díky oceňování zajištěných úvěrů. Naše znalosti pomáhají korporátním vlastníkům pozemků zdvojnásobit předpokládanou návratnost z prodeje.

Akvizice

Díky znalostem získaným v tržním prostředí jsme schopni poskytovat kvalitní poradenství při provádění předinvestičních prověrek, a tak nalézat příležitosti pro kvalifikovanou úpravu smluvních podmínek. Toto poradenství lze poskytovat pro velké objemy nákupů nově postavených celků i pro jednotlivá aktiva.

Transakce

Náš tým poskytuje poradenství v oblasti oceňování včas a zodpoví veškeré klientem položené otázky. Včasné dodání komplexních zpráv klientům pomáhá měnit a uzavírat transakce včas.

Účetní závěrky

Doporučujeme klientům, aby se s námi dohodli na časovém plánu spolupráce a harmonogramu poskytování informací tak, aby byly příslušné zprávy vypracovány včas z hlediska roční účetní závěrky. Takováto dohoda usnadňuje plánování oceňování portfolií a snižuje náklady realitních společností.

Nájemní bydlení

Rozvíjející se oblasti jako například soukromé nájemní bydlení v České republice sledujeme a zkoumáme, abychom dokázali překonávat překážky stojící v cestě institucionálním a velkým investorům.

Zkušenosti a zdroje

S 580 odbornými odhadci v 86 kancelářích je společnost C&W jedním z největších plně integrovaných poskytovatelů poradenství v oboru oceňování nemovitostí na světě. V regionu EMEA máme 180 odborníků ve 20 kancelářích. V České republice disponujeme týmem šesti specializovaných odhadců rezidenčních nemovitostí.