Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Outletová centra

Společnost C&W zajišťuje posudky tržní a reálné hodnoty outletových nemovitostí vhodné pro potřeby regulačních orgánů i transakcí.

Získáte kvalitní posudek podložený kvalifikací interních odborníků na trh pronájmů a investic od důvěryhodné globální značky, včas a za zajímavou cenu.

Naše poradenství napomáhá investorům, poskytovatelům půjček a developerům při rozhodování o otázkách pronájmů, investic a řízení.

Finanční výkaznictví

Zajišťujeme cenově výhodné pravidelné cenové posudky pro potřeby regulačních orgánů i pro účely finančního výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS.

Poskytování úvěrů

Prostřednictvím kvalitních předinvestičních prověrek (due diligence) a zkoumání, jak si daná nemovitost povede za různých podmínek, pomáháme poskytovatelům úvěrů při rozhodování.

Podnikové transakce

Oficiální znalecký posudek může být nutný při plánování prodeje či nákupu firmy, který se přímo či nepřímo týká nemovitostí.

Transakce s nemovitostmi

Oficiální znalecký posudek může být zapotřebí při plánování prodeje či nákupu nemovitosti.

Vstup na burzu / primární úpis akcií (IPO)

Zajišťujeme oceňování nemovitostí pro účely získání kapitálu vstupem společností na světové burzy cenných papírů.

Co pro vás můžeme udělat

Přímá účast na trhu

Odborníci týmu oceňování a poradenství těží z podpory specializovaného interního oddělení pronájmu maloobchodních ploch a investičního oddělení. Poskytované poradenství má tu výhodu, že na rozdíl od zprostředkovaných a méně aktuálních alternativ vychází z bezprostředních zkušeností účastníků trhu v reálném čase.

Znalost trhu

Při zajišťování příjmů z pronájmu v outletových centrech čerpáme ze znalosti problematiky dlouhodobých pronájmů.

Regulační rámec

Služby poskytujeme v rámci regulovaných prostředí, jež vyžadují oceňování podle národních i mezinárodních účetních standardů. Tyto standardy přísně dodržujeme, takže máte jistotu, že naše rady obstojí i při prověrce auditem.

Přidaná hodnota – výhody našeho přístupu

Obchodní souvislosti

Jsme si vědomi, jak je důležité, aby naše poradenství bylo sladěno se všemi vašimi podnikatelskými rozhodnutími. Chápání hodnoty majetku je nezbytné pro procesy a rozhodování v rámci řízení podniku.

Lokální realizace

Z pohledu nájemců i investorů je trh outletových center celoevropský. Prostřednictvím sítě našich poboček dokážeme využít znalost místního trhu a zasadit ji do širšího kontextu.

Centrální koordinace

Díky globálnímu dosahu a lokálním znalostem dokážeme analyzovat, vyhodnocovat a podávat zprávy o velkém množství nemovitostí rozmístěných v rozsáhlých geografických oblastech.

Zkušenosti a zdroje


S 580 odbornými odhadci v 86 kancelářích je naše oddělení Oceňování a poradenství jedním z největších plně integrovaných poradenských týmů v oboru oceňování nemovitostí na světě. V regionu EMEA máme 180 odborníků ve 20 kancelářích.