Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Datová centra

Připravujeme posudky tržní a reálné hodnoty nemovitostí sloužících jako datová centra pro potřeby regulačních orgánů i transakcí.

Získáte kvalitní posudek podložený kvalifikací interních odborníků na trh pronájmů a investic, od důvěryhodné globální značky, v dohodnutém termínu a za zajímavou cenu.

Společnost C&W má ve svém světovém týmu přední odborníky na oblast nemovitostí pro datová centra, takže s námi máte jistotu, že plně chápeme tento konkrétní sektor i jeho souvislost s vaší podnikatelskou či investiční strategií.

Naše poradenské služby slouží jako opora pro rozhodování provozovatelů, specializovaných investičních fondů, nájemců, poskytovatelů úvěrů i developerů o otázkách pronájmů, investic a řízení.

Oceňování pro účetní účely

Zajišťujeme cenově výhodné pravidelné cenové posudky podle mezinárodních účetních standardů IFRS pro potřeby regulačních orgánů i finančního výkaznictví.

Interní investiční rozhodnutí

Jsme schopni zajistit specializované poradenství pro investiční fondy, které mají v úmyslu na tento rostoucí trh vstoupit.

Poskytování úvěrů

Významným bankám již zajišťujeme cenové posudky pro první fázi procesu seniorního úvěrování tohoto trhu.

Transakce s nemovitostmi

Stávajícím provozovatelům poskytujeme nezávislý názor na proveditelnost projektů, které zvažují pro svou expanzi.

Správa aktiv

Hodnotíme datová centra z hlediska jejich hodnoty pro stávajícího provozovatele, vlastníka či nájemce, s cílem usnadnit plánování správy aktiv.

Co pro vás můžeme udělat
 

Specializujeme se na širokou škálu technických nemovitostí a poskytujeme služby klientům z řad vlastníků i uživatelů v mnoha oborech.

Rovnováha

Z našich zkušeností vyplývá, že nejefektivnější strategií u životně důležitých nemovitostí je zajištění rovnováhy: jako vlastníku či uživateli datového centra vám mimo jiné jde o optimální flexibilitu pro případnou expanzi a změny, disciplinované řízení, snižování nákladů, soulad s cíli společnosti a zajištění celkové kvality infrastruktury.

Komplexní studie požadavků

Náš tým vám na základě komplexní studie požadavků pomůže této citlivé rovnováhy dosáhnout a podpoří vás ve všech fázích plánování i realizace procesů, které se týkají nemovitostí. Na základě našich poznatků se vás ujmou odborníci z Poradenské skupiny pro datová centra a Skupiny pro kritické úkoly, kteří ve spolupráci s vámi vypracují srovnávací finanční analýzu faktorů ovlivňujících náklady včetně energií, telekomunikací, výstavby, místních pobídek atd.

Hodnocení dostupného napájení

Vzhledem k tomu, jak významnou položku v rámci hospodářských výsledků společnosti hrají náklady na elektřinu, se ve své analýze jednotlivých lokalit zabýváme jak čistými náklady a mixem přenosových nákladů, tak i kolísáním cen. Ať už se chystáte pronajmout, postavit nebo prodat důležitý provoz, naše strategie přihlíží i k dalším fyzickým otázkám.

Předinvestiční prověrky

Naše předinvestiční prověrky zohledňují vztahy a vzdálenosti lokalit od okolní zástavby, bezpečnostní rizika, demografické faktory a okolní obce, dostupnost levné elektřiny, blízkost potenciálně nebezpečných provozů anebo krajinných útvarů i dopravní infrastrukturu v oblasti.

Přidaná hodnota – výhody našeho přístupu
 

Z naší evropské centrály v Londýně spolupracujeme s týmy zkušených pracovníků, kteří disponují znalostmi a vztahy nutnými k maximálnímu využití a optimalizaci vyjednávání a k získání skutečné přidané hodnoty.

Pomáháme ostatním chápat vaše podnikání

Na nezastavitelně se rozvíjející trh datových center neustále vstupují noví poskytovatelé půjček, investiční fondy a investoři, a my vám zde můžeme pomoci tím, že třetím stranám osvětlíme výhody uplatnění v tomto odvětví.

Znalost trhu

Díky našemu americkému týmu, jehož součástí je i Skupina pro kritické úkoly, a oddělení pro region EMEA včetně skupiny Poradenství pro datová centra, což je síť specializovaných odhadců koordinovaná z Londýna, jsme velmi dobře obeznámeni s problematikou trhu datových center, především díky zkušenostem s pronájmy a oceňováním.

Zkušenosti a zdroje
 

S 580 odbornými odhadci v 86 kancelářích je společnost C&W jedním z největších plně integrovaných poskytovatelů poradenství v oboru oceňování nemovitostí na světě. V oblasti EMEA máme 180 odhadců ve 20 kancelářích.

Máme za sebou skvělé výsledky ve spolupráci s nájemci, vlastníky a investory datových center v Evropě i na celém světě. V posledních letech jsme zajišťovali realitní řešení pro více než 120 různých společností.

Region EMEA je geograficky rozsáhlý a jazykově rozmanitý. Jsme hrdí na to, že dokážeme efektivně spolupracovat a poskytovat našim zákazníkům inteligentní realitní strategie i konzistentní, koordinované a kvalitní služby. Prostřednictvím našich amerických a asijských kolegů specializujících se na datová centra nabízíme integrované pokrytí celého světa, takže dokážeme pomoci i klientům, jejichž požadavky se týkají několika různých zemí.