Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Poradenství

Společnost C&W navrhuje procesy v oblasti poradenství přesně na míru hlavním cílům a záměrům klienta. Zaměřujeme se na základní potřeby klientů a poskytujeme jim tolik podrobností, abychom jimi dostatečně doložili naše doporučení.

Při formulování závěrů a doporučení spoléháme na rozsáhlé bezprostřední zkušenosti v oboru nemovitostí a své závěry ověřujeme pomocí důkladných ekonomických, tržních a finančních analýz.

Co pro vás můžeme udělat

Naši specialisté poskytují předním veřejným i soukromým korporacím a institucím poradenství v oblasti budov a pozemků. Prostřednictvím našich specializovaných týmů, které působí na nejvýznamnějších světových trzích, poskytujeme rovněž individualizované poradenské služby pro konkrétní skupiny aktiv.

Poradenství se týká široké škály oblastí a zahrnuje mj.:

  • „Druhý názor“ – nestranné hodnocení stávajícího ocenění vypracovaného třetí stranou
  • Studie proveditelnosti výstavby – určení a seřazení možných konceptů výstavby s využitím urbanistické, tržní a specializované finanční analýzy i analýzy dopadu na cenu pozemků; 
  • Strategie výstavby – zohlednění příležitostí a možností, doporučení nejlepší strategie vedoucí k naplnění cílů klienta; 
  • Předinvestiční prověrky – řízení přípravy a hodnocení všech materiálů nutných pro předinvestiční prověrky a výkaznictví související s akvizicemi i prodejem pozemků včetně funkčních a geotechnických posudků, studií vlivu na životní prostředí, odhadů interních a externích nákladů na obsluhu a dalších součástí předinvestičních prověrek.
  • Studie poptávky po zaměstnancích – stanovení rozsahu poptávky po pozemcích určených k tvorbě pracovních míst a hierarchizace strategií ekonomického rozvoje.
  • Analýza optimálního využití – neformální názor na potenciální hodnotu nemovitosti po přestavbě, s vyloučením veškerých rizik souvisejících s výstavbou či získáváním povolení.
  • Rozvržení pozemků a budov – určení odepisovatelných a neodepisovatelných složek ceny pro potřeby povinných finančních výkazů.
  • Studie tržních příležitostí – zaměřené na nalezení a vyčíslení příležitosti vyplývající z výstavby za stávajících a očekávaných hospodářských, demografických a tržních podmínek.
  • Strategické hodnocení majetku – analýza aktiv/portfolií včetně budoucích výsledků, rizik a příležitostí i komentáře k podnikatelskému záměru vypůjčovatele.

Přidaná hodnota – výhody našeho přístupu

Celosvětová působnost

Disponujeme znalostmi o trzích, zdroji, zkušenostmi a geografickým pokrytím nutným k tomu, abychom klientům dokázali nabídnout špičkové a hladce fungující služby na celém světě. Dokážeme zvládnout rozsáhlé a komplexní úkoly zahrnující vícero nemovitostí, a to jak v domácím, tak mezinárodním kontextu.