Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Nemovitosti

Poskytujeme posudky tržní a reálné hodnoty nemovitostí všech kategorií, vhodné pro potřeby regulačních orgánů i k transakcím.

Získáte kvalitní posudek podložený kvalifikací interních odborníků na trh pronájmů a investic, od důvěryhodné globální značky, v dohodnutém termínu a za zajímavou cenu.

Investoři, nájemci, poskytovatelé půjček a developeři z našich rad vycházejí při rozhodování o otázkách pronájmů, investic a řízení v kontextu dynamicky se vyvíjejících trhů.

Finanční výkaznictví

Zajišťujeme cenově výhodné pravidelné cenové posudky pro potřeby regulačních orgánů i finančního výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS.

Poskytování půjček

Prostřednictvím kvalitních předinvestičních auditů (due diligence) a zkoumání, jak si daná nemovitost povede za různých podmínek, pomáháme poskytovatelům půjček při rozhodování.

Podnikové transakce

Oficiální znalecký posudek může být nezbytný při plánování prodeje či nákupu firmy, který se přímo či nepřímo týká nemovitostí.

Transakce s nemovitostmi

Oficiální znalecký posudek může být zapotřebí při plánování prodeje či nákupu nemovitosti.

Vstup na burzu / primární úpis akcií (IPO)

Zajišťujeme oceňování nemovitostí pro účely získání kapitálu vstupem společností na světové burzy cenných papírů.

Co pro vás můžeme udělat

Přímá účast na trhu

Odborníci týmu oceňování a poradenství využívají podpory interního týmu pronájmů a investičního oddělení společnosti. Poskytované rady v oblasti oceňování mají tu výhodu, že na rozdíl od zprostředkovaných a méně aktuálních alternativ vycházejí z bezprostředních zkušeností účastníků trhu v reálném čase.

Specialisté na tržní sektory

Týmy odborných odhadců sestavujeme tak, aby odpovídaly danému trhu, ať již z hlediska geografického, oborového či podle povahy účastníka trhu. Můžeme tak sdílet získané zkušenosti, zaměřovat se na konkrétní segmenty trhu a poskytovat ty nejlepší rady.

Regulační rámec

Služby poskytujeme v rámci regulovaných prostředí, jež vyžadují oceňování podle národních i mezinárodních účetních standardů. Tyto standardy přísně dodržujeme, takže máte jistotu, že naše rady obstojí i při prověrce auditem.

Přidaná hodnota – výhody našeho přístupu

Obchodní souvislosti

Jsme si vědomi, jak je důležité, aby naše poradenství bylo propojeno se všemi vašimi podnikatelskými rozhodnutími. Chápání hodnoty majetku je nezbytné pro procesy a rozhodování v rámci řízení podniku.

Lokální realizace

Společnost C&W je přesvědčena, že nemovitosti je třeba oceňovat lokálně. Naši specialisté z oblasti oceňování a poradenství působí v nejdůležitějších evropských městech a každý z nich představuje na příslušném místním trhu špičku.

Globální dosah

Společnost Cushman & Wakefield je jako jeden z největších světových poskytovatelů služeb v oblasti komerčních nemovitostí schopna realizovat velké portfoliové zakázky zahrnující více lokalit. Díky globálnímu dosahu a lokálním znalostem dokážeme analyzovat, vyhodnocovat a podávat zprávy o velkém množství nemovitostí rozmístěných v rozsáhlých geografických oblastech.

Centrální koordinace

Služby organizujeme podle vašich potřeb tak, abychom vám náš produkt dodali co nejefektivněji. Proto naše týmy Oceňování a poradenství centrálně koordinujeme. V závislosti na rozsahu zadání to pro vás může mít provozní a manažerské přínosy.

Zkušenosti a zdroje

S 580 odbornými odhadci v 86 kancelářích je společnost Cushman & Wakefield jedním z největších plně integrovaných poskytovatelů poradenství v oboru oceňování nemovitostí na světě. V oblasti EMEA máme 180 odhadců ve 20 kancelářích.