Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ A DEVELOPMENT

Projektové řízení a development (PDS) zahrnuje služby dohledu nad výstavbou a portfoliem včetně správy, plánování investic a realizace. Týká se kancelářských budov, komerčních a maloobchodních prostor, průmyslových a distribučních center a výstavby na míru (tzv. „build-to-suit“).

Díky rozsáhlým zkušenostem s projektovým řízením budujeme kvalitní nemovitosti a nájemní prostory, které vyhoví požadavkům jakékoli společnosti. 

Spolupracujeme s investory a nájemci tak, abychom zajistili ekonomicky úspornou realizaci investičních plánů. Zohlednit by se mělo:

Plánování a realizace investic

Ať se jedná o jednotlivé projekty nebo globální portfolia, při plánování a realizaci investic používáme metodiku strategického plánování, reorganizace pracovišť a řízení výstavby a stěhování.

Projekty na míru (build-to-suit)

Společnost C&W může řídit vaše projekty výstavby průmyslových, maloobchodních a kancelářských prostor na míru. Každý projekt přizpůsobíme přesně na míru vašim interním a provozním požadavkům.

Informovaná volba lokality

Včasné uplatnění postupů projektového řízení při volbě umístění pomáhá při vytipování potenciálních lokalit a identifikaci potenciálních problémů ještě dříve, než způsobí zvýšení nákladů či zpoždění.

Ekologický přístup

Společnost C&W usiluje v oblasti návrhu a správy nemovitostí o ekologicky udržitelný rozvoj. Energetická náročnost budov je čím dál více středem pozornosti nájemců i investorů a společnost C&W pomocí strukturovaného řízení energií aktivně hledá řešení, jež vyhoví všem zúčastněným stranám.

Jak můžeme pomoci


Strategické plánování a poradenství

Náš tým projektového managementu vypracuje analýzu relevantních problémů, s jejíž pomocí lze stanovit náklady, harmonogramy a v případě potřeby i přechodovou strategii. Výsledkem je snížení provozních a interních nákladů, zvýšení efektivity a produktivity a pružnější provoz.

Zhodnocení provedená nájemci

V případě zhodnocení provedených nájemci vám může být náš projektový manažer spolehlivým poradcem, který si vezme na starost koordinaci dokumentů a souvisejících ustanovení o nájmu, řízení stavebních nákladů, komunikaci základních definic projektu, dodržování zahajovacích termínů i harmonogramů a určování povinností a závazků pronajímatele v průběhu projektové a realizační fáze.

Řízení výstavby

Dohlédneme na každý krok vašeho stavebního projektu včetně prohlídky staveniště, organizace a logistiky, výkaznictví, řízení návrhu a výstavby, požadavků na změny, dokumentace, řízení nákladů na projekt, zajištění kvality, měření výkonnosti a fakturace.

Projektové řízení na míru (build-to-suit)

Pomůžeme vám stanovit cíle, jež mají prostory splňovat, a poté vypracovat všechnu potřebnou projektovou dokumentaci i podrobné písemné zadání pro všechny systémy a součásti budovy. Náš tým vypracuje harmonogramy, rozpočty a smlouvy a bude dohlížet na jejich plnění tak, aby byly vaše prostory postaveny přesně podle plánu, včas a při dodržení rozpočtu.

Řízení stěhování

Naše metodika strukturovaného projektového managementu organizuje, řídí a koordinuje pohyb pracovníků, zařízení, obsahu a vybavení mezi budovami či v jejich rámci a minimalizuje narušení provozu. Odpovědnost za celý proces od koordinace rozpočtů a harmonogramů přes řízení změn až po vlastní stěhování neseme my.

Transakční konzultace

Díky integraci projektů do transakcí můžeme využívat veškeré relevantní zkušenosti v rámci naší organizace k analýze příležitostí a přinášet ucelená řešení, která obsáhnou všechny aspekty využívání prostor klientem.

Řízení změn

Pomocí vlastního modelu řízení změn umíme diagnostikovat problémy jako např. nesouhlas zaměstnanců a vytvořit přesně na míru plán, jak zaměstnance procesem celé změny provést.

Přidaná hodnota – výhody našeho přístupu


Optimální rozsah služeb

Naše regionální struktura projektového managementu nabízí našim klientům optimální rozsah služeb. S naší globální sítí získáte přístup ke zdrojům, relevantní informace a možnosti rozšiřovat své portfolio v Severní Americe, na Dálném východě, v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) a v Latinské Americe. V každém regionu máme v rámci svých zastoupení strategicky rozmístěné projektové manažery, díky nimž můžeme pokrýt maximální plochu při minimálním cestování.

Řízení nákladů

Odborníci společnosti C&W na řízení projektů přísně sledují náklady a tvorbu hodnoty, dodržování projektových harmonogramů a kvality, zmírňování rizik a díky centralizovanému nákupu i úspory vyplývající z rozsahu.

Komplexní služby

Nabízíme navazující a komplexní poradenské služby, na kterých se podílí náš tým pro řízení vztahů se zákazníky i tým průzkumu trhu a finance. Investoři, kteří jsou našimi klienty, tak mají k dispozici nejlepší dostupné poradce.

Zkušenosti a zdroje


Za více než 50 let své existence poskytla společnost C&W své znalosti v oboru projektového managementu a výstavby na několika miliónech čtverečních metrů ploch kanceláří, sídel firem, finančních center, technických zařízeních, hotelích, vládních budovách a vzdělávacích zařízeních po celém světě. Naší velkou výhodou je schopnost řízení portfoliových projektů. Naši odborníci se rekrutují z architektonických ateliérů, konstrukčních kanceláří a stavebních firem a přesně chápou, které kompetence jsou v jejich úloze projektových manažerů neocenitelné. Služeb společnosti C&W v oblasti projektového řízení již s úspěchem využily společnosti jako např. Nokia, Wachovia, Bank of America, Citigroup, Sears, Kemper Insurance, Entergy, Nestle Inc., IBM, ThyssenKrupp a Alcatel-Lucent. Naše struktura je vhodná pro projekty s využitím vyhrazených i proměnlivých zdrojů.

Glyn Evans

Head of Design & Build CEE

Praha 1, Česká republika

Kontakt