Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Korporátní financování a investiční bankovnictví

Díky naší podpoře klienti chápou a dokáží překonat složité aspekty realitního trhu, jako je např. zaměření nájemců na snižování nákladů či monetizace realit, orientace investorů ve stále se měnící oblasti finančnictví, získávání nového kapitálu ze strany investičních společností private equity nebo posuzování možností deleveraging ze strany bank. Naším cílem je poskytovat řešení praktická a hodnotná.

Každý projekt vede zkušený partner a požívá podpory týmu sestaveného konkrétně podle povahy úkolu. Vzdělání, zkušenosti a působení našich odborných pracovníků je velmi různorodé, přicházejí např. z oborů bankovnictví, účetnictví, řízení investic, nemovitostí. Disponují širokou paletou znalostí a dovedností, jejich poradenství je proto ucelené a směrodatné.

Máme rozsáhlé zkušenosti v zajišťování následujících služeb:

Řešení pro nájemce

Klientům z řad nájemců poskytujeme poradenství v oblasti strukturovaných transakcí, jako je např. prodej portfolia nadbytečných nájemních smluv, monetizace vlastních nemovitostí, restrukturalizace nájemních a úvěrových vztahů a výstavba vedená nájemci.

Úvěrové poradenství


Poradenství při úvěrování a zařizování úvěrů

Klientům pomáháme vytyčovat jejich úvěrové strategie, nacházíme tradiční i netradiční zdroje kapitálu, které nejlépe vyhovují jejich individuálním potřebám, a pomáháme jim vyjednat co nejvýhodnější podmínky úvěru.

Prodej úvěrů

Bankám a dalším úvěrovým institucím pomáháme s posuzováním méně zásadních, hůře splácených a nesplácených úvěrů a portfolií a s určováním možností a strategií zaměřených na maximální vymožení pohledávek.

Akciové poradenství


Umisťování finančních prostředků do fondů

Investorům do fondů poskytujeme poradenství ohledně umisťování majetkových účastí v rámci širokého spektra specifických investorů, kteří poskytují finanční prostředky. Čerpáme přitom z naší sítě širokého spektra těchto investorů. Rovněž investorům do fondů radíme v otázkách strategie a struktury fondů tak, abychom atraktivitu fondů pro ně maximálně posílili.

Poradenství ohledně fondů

Investorům poskytujícím finanční prostředky a uvažujícím o investicích do nejrůznějších fondů poskytujeme poradenství a pomáháme jim určit nejlepší možnosti v okruhu daného typu subjektů, které jsou vhodné pro jejich konkrétní investiční cíle.

Poradenství ohledně sekundárních trhů

Poskytujeme poradenství jak nabyvatelům, tak prodávajícím nekótovaných cenných papírů emitovaných subjekty, které provádějí kolektivní investice do nemovitostí.

Poradenství ohledně společných podniků

Investorům poskytujeme poradenství ke způsobu strukturování a realizace společných podniků, včetně vypracování podnikatelského záměru, smluv týkajících se způsobu řízení společného podniku, způsobu rozhodování a způsobu řešení patových situací.

Jak můžeme pomoci


Úroveň odbornosti

Náš tým se při dosahování vašich obchodních cílů plně zaměří na vaše potřeby. Díky své stoleté praxi v oboru, důkladným znalostem v mnoha disciplínách a doloženým výsledkům pomůžeme klientům dosáhnout lepších výsledků.

Informovaná strategie

Naši odborníci na základě nejnovějších poznatků o trhu, o jeho momentální náladě, nových trendech a prognózách vypracují prozíravou realizační strategii, na míru uzpůsobenou vaší situaci.

Globální síť

Naše celosvětová síť nám umožňuje spolupracovat s kolegy ve všech světadílech a vytvářet řešení, která maximalizují atraktivitu pro tuzemské a zahraniční zdroje kapitálu. Zároveň tak získáváme přímý přístup ke klíčovým finančním, akciovým a prodejním partnerům pro naše klienty po celém světě.

Přidaná hodnota – výhody našeho přístupu


Rozsah možností – řešení na míru

Naše důkladná znalost celé vertikální kapitálové struktury, počínaje prioritně splatnými úvěry až po majetkové účasti, nám umožňuje vyhodnocovat všechny možnosti financování a prodeje a nabídku ušít na míru s cílem nastavit optimální podmínky. Každý klient pro nás představuje příležitost a povinnost tyto znalosti při zpracování nejlepších možných řešení v celé šíři uplatnit.

Tvůrčí řešení

Klientům chceme nabízet nejlepší tvůrčí finanční řešení, a proto při vytváření nejlepších řešení pro klienty spolupracujeme s kolegy z nejrůznějších profesí a oborů z celé naší široké globální sítě.

Zkušenosti a zdroje


Máme zastoupení v Evropě, Severní i Jižní Americe a na Dálném východě. Naši odborníci z korporátních financí a investičního bankovnictví jsou tedy propojeni a využívají znalostí trhů a odborných investičních zkušeností, díky čemuž naši klienti naplňují své cíle a dosahují optimálních výsledků.

Náš tým je i vaším týmem a při práci na vašem zadání máme vždy na mysli především vaše cíle a potřeby.

Naprostá diskrétnost, bezkonkurenční znalost trhu a doložená historie úspěšně realizovaných výsledků – to jsou jen některé z důvodů, proč s námi klienti spolupracují již více než 100 let. Jsme hrdí na skutečnost, že je naše jméno spojováno s některými největšími a nejkomplikovanějšími transakcemi na světě – rok za rokem, za neustále se měnících tržních a ekonomických podmínek.

Alexander Rafajlovič

Alexander Rafajlovič

Partner CEE Capital Markets

Praha 1, Česká republika

T: +420 2 34603852

Kontakt