Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Správa nemovitostí

Oddělení správy nemovitostí je jednou ze základních globálních složek společnosti Cushman & Wakefield a její služby jsou do značné míry přizpůsobeny jedinečným provozním požadavkům a finančním cílům našich zákazníků.


  • Provoz budov a řízení inženýrských činností
  • Řízení smluv a dodavatelů
  • Vztahy s nájemci a služby zákazníkům
  • Finanční řízení
  • Audity pronájmů a dodržování předpisů
  • Asistence s předinvestičními prověrkami při akvizicích, převodech a investičním prodeji

Pro nákupní centra, kancelářské prostory a víceúčelové nemovitosti o rozloze 2,2 mil. m2, které spravujeme v rámci regionu EMEA, poskytujeme specializované služby pokrývající celou škálu potřeb institucionálních i individuálních vlastníků. Zkušení správci nemovitostí sestavují pro každý úkol týmy specialistů rozmanitých odborností z řad zaměstnanců společnosti Cushman & Wakefield, včetně našeho špičkového specializovaného oddělení Služeb pro maloobchodní nemovitosti.

Díky vynikajícím pracovníkům, technice a programům s přidanou hodnotou dosahujeme maximální návratnosti aktiv. Regionální provozní platforma nám umožňuje vyhovět všem místním i zahraničním potřebám našich klientů a poskytovat jim ucelené a centralizované služby, které zaručují jednotný přístup v různých zemích.

Naše erudované a vysoce kvalifikované týmy spolupracují s investory a vlastníky/nájemci, kteří chtějí prostřednictvím vysoce kvalitní správy majetku a aktiv dosahovat maximální výkonnosti. Partnerství se společností Cushman & Wakefield zajišťuje uplatňování nejlepších postupů v daném odvětví a v konečném důsledku dosahování dlouhodobé úspěšnosti u každé jednotlivé nemovitosti. 

Společnost Cushman & Wakefield působí celosvětově prostřednictvím více než 250 pracovišť v 60 zemích. Všechna nabízejí služby správy nemovitostí a majetku a všechna jsou propojena prostřednictvím naší platformy pro poskytování služeb.Ondřej Fukal

Partner

Praha 1, Česká republika

T: +420 2 34603305

Kontakt