Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Doprava a logistika

Odvětví dopravy a logistiky (D&L) je rozsáhlé a zahrnuje všechny způsoby dopravy, od lodní přes železniční po leteckou, a také související služby a obory, mj. distribuční zařízení, skladování, manipulaci a balení. Obor D&L je páteří globálních dodavatelských řetězců. Patří sem i všechny administrativní služby jako organizace, plánování a řízení dopravy a logistiky.

Výzvy v oboru D&L z hlediska nemovitostí


  • Problémem je růst cen a zpomalení globální ekonomiky, výkyvy cen ropy jsou pro odvětví rizikem. Snižování emisí by však mohlo být pro firmy v odvětví D&L v průběhu příštích dvaceti let větším problémem než nalezení dostatečného zdroje energie.
  • Odvětví D&L vykazuje trend směrem ke konsolidaci, kdy v několika kategoriích tohoto odvětví začaly fungovat větší, integrované skupiny. To vede k rozostřování hranic mezi oběma obory.
  • Snaha o efektivitu patří mezi prvořadé úkoly.
  • Rychleji rostoucí rozvíjející se trhy budou klíčovým odbytem pro evropské vývozce, kteří se snaží růst – alespoň v nejbližší budoucnosti.
  • Nad vyhlídkami na růst stále převažují rizika poklesu a krize Eurozóny zůstává hrozbou pro vývoz i výrobu.
  • Podniky v oboru reagují na oslabení ekonomického prostředí tím, že se průběžně zaměřují na produktivitu a inovace produktů, procesů i služeb.

Jak můžeme poskytnout přidanou hodnotu?


Sektor D&L čelí rostoucímu tlaku na zvyšování efektivity hospodaření a stále složitějším požadavkům zákazníků. Nemovitosti jsou zásadním prvkem obchodního procesu a často představují nejvyšší náklady. Náš specializovaný oborový tým poskytuje odborné znalosti nejlepších postupů, současných trendů, problémů, nároků a požadavků na straně firem ze sektoru D&L. Snažíme se udržovat přeshraniční fórum pro sdílení nejlepších postupů a špičkových nápadů, které vám pomohou s každým aspektem realitních potřeb. Díky lepšímu chápání problémů, které ovlivňují váš podnik, a slaďování požadavků na nemovitosti s obchodními cíli vám můžeme pomoci si udržet náskok před konkurencí. Chápeme, že klíčem k úspěchu je správná lokalita za dobrou cenu. Naše odbornost vám pomůže dosáhnout vašich cílů.

Náš tým odborníků tvoří pracovníci průzkumu trhu, účetní, vedoucí projektů a obchodní poradci, jejichž kvalifikace vyhoví vašim nejrůznějším komplexním potřebám kdekoli na světě. Mezi námi poskytované služby patří mj.:

Obchodní poradenství

Je naším cílem pomáhat vám realizovat vaše cíle a snižovat možná rizika. Snažíme se o to ve všech oblastech – od předinvestičních prověrek pro účely fúzí a akvizic přes analýzy lokalit až po programy optimalizace portfolia (včetně strategie pracovišť).

Podniková strategie

Pomůžeme vám optimalizovat hodnotu nemovitostí s přihlédnutím k dopadu na rozvahu firmy, a to při využití nejrůznějších prostředků, počínaje globální správou nájemních smluv přes jejich sumarizaci a správu databází až po strategickou analýzu a pomoc při rozhodování a realizaci.

Globální správa nájmů

Rizika spojená se správou firemního portfolia pomáháme omezovat poskytováním podrobných obchodních informací, které jsou zapotřebí k řádné a inteligentní realizaci vaší firemní strategie.

Řízení transakcí

Naši agenti a makléři poskytují poradenství a zjednodušují průběh transakcí, ať se jedná o vyhledání nemovitosti a stěhování, nebo jen obnovu nájmu.

Řízení programů a projektů

Pomůžeme vám dokončit projekty výstavby a zařizování včas, v souladu s rozpočtem i s požadavky. Máme k dispozici také interní týmy odborníků na opotřebení nemovitostí, strojní a elektrická zařízení i kvantitativní průzkum.

Správa budov

Jsme schopni poradit, naplánovat a plnit všechny otázky každodenního užívání nemovitosti, a to včetně dodávky služeb, plnění zákonných požadavků, finančního řízení, změn a efektivity na pracovišti. Za tím účelem nasazujeme odborné týmy pro správu, které se opírají o ty nejlepší dodavatele v daném oboru či území.

Poradenství pro oceňování a pronájem

Společnost C&W má jeden z největších plně integrovaných týmů pro oceňování a poradenství v oboru realit na světě. Působíme jako přední poradce a odhadce společností, institucionálních investorů a finančních institucí při zásadních rozhodnutích o úvěrování a kapitálových investicích.

Udržitelný rozvoj

Snižujeme vliv vaší nemovitosti na životní prostředí, dodržovat zákony a šetřit náklady.

Zkušenosti a zdroje


Naše oddělení D&L využívá odbornosti, znalostí a zkušeností naší globální sítě realitních konzultantů, makléřů specializovaných zástupců pro sektor D&L v jednotlivých zemích. Společnost Cushman & Wakefield má mezinárodní síť 15 000 odborníků, k nimž patří analytici, pracovníci odpovědní za vypracování strategií a obchodních modelů, účetní, finanční poradci a agenti v 253 kancelářích v 60 zemích.

V odvětví D&L máme rozsáhlou klientelu, mimo jiné společnosti jako TNT, Kuehne & Nagel, CEVA Logistics, Wincanton Logistics, Maersk/Damco a řadu dalších, jimž poskytujeme služby na úrovni zemí, regionů i globálně.