Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Odborné služby

Globální tým expertů poskytuje poradenství v oblasti strategií pro realitní portfolia zákazníkům z různých oborů (např. účetní, konzultantské a inženýrské firmy). Díky sledování vývoje v příslušných oborech a zkoumání dostupných dat pomáháme našim zákazníkům udržet si náskok, a tím i pružné a efektivní portfolio nemovitostí, které vyhovuje strategickému směřování jejich podniků.

K největším realitním problémům společností poskytující odborné služby patří:

  • Při rozhodování o nemovitostech hraje významnou roli personální strategie.
  • V prostředí větší konkurence mají prioritu tržby, a tak roste poptávka po levnějších lokalitách.
  • V tomto odvětví rozhoduje strategie pracovišť a aplikace inovačních a na efektivitu zaměřených opatření.
  • Snižování realitních portfolií je přitom vždy problémem kvůli zpomalení globální ekonomiky, tlaku na ceny, rostoucí konkurenci a pravděpodobnosti zvyšování regulace.

Jak můžeme poskytnout přidanou hodnotu


Poskytování odborných služeb se potýká s mnoha výzvami, k nimž patří i schopnost osobní práce s klienty v rozsáhlých geografických oblastech. Vysoká míra fluktuace a časté smluvní zakázky vedou k tomu, že jsou nemovitosti často nevyužité, nebo mají nadbytečnou kapacitu. Nedávné propady v oboru přiměly navíc řadu subjektů ke snaze o razantní snižování nákladů a hledání pružnějších cest k dosahování jejich finančních cílů. Jelikož rozumíme fungování vašeho podniku i oboru a zároveň jsme si vědomi výše uvedených problémů, můžeme vám pomoci dosáhnout takové struktury portfolia, která efektivně využije plochu a omezí náklady. Za pomoci špičkových technologií a jasné komunikace dokážeme pro vás zajistit maximální přidanou hodnotu a co největší úspory nákladů.

Náš tým odborníků tvoří analytici, účetní, vedoucí projektů a obchodní poradci, jejichž kvalifikace vyhoví vašim nejrůznějším komplexním potřebám kdekoli na světě. Pomáháme prostřednictvím následujících služeb:

Obchodní poradenství

Od předinvestičních prověrek nemovitostí pro účely fúzí a akvizic přes analýzy lokalit až po programy optimalizace portfolia – naším cílem je pomoci vám zlepšit výsledky a provozní produktivitu vašeho podniku a přitom omezovat rizika.

Strategie postupu nájemců

Pomůžeme vám optimalizovat hodnotu nemovitosti s přihlédnutím dopadu na rozvahu firmy, od analýzy přínosů nájmu či nákupu přes vypracování podkladů pro strategické rozhodování až po moderní dispoziční strategie.

Globální správa nájmů

Pomocí prostředků sahajících od globální správy nájemních smluv přes jejich sumarizaci až po řízení databází a s cílem přispět k minimalizaci rizik spojených se správou podnikového portfolia vám poskytneme podrobné podnikatelské informace, které potřebujete ke správnému a chytrému rozpracování firemní strategie.

Řízení transakcí

Uplatněním role „inteligentního klienta“ při řízení transakcí mohou naši agenti a makléři poskytovat poradenství a zlepšovat průběh a hospodárnost transakcí, ať již se jedná o vyhledání nemovitosti a stěhování, nebo jen obnovu nájmu.

Makléřské služby a průzkum trhu

Naši transakční odborníci jsou aktivní na všech hlavních trzích a pracují se všemi typy komerčních nemovitostí po celém světě. Díky celosvětovému průzkumu trhu nabízejí jedinečnou znalost trhu, objevují skryté příležitosti pro zákazníky a přicházejí s lokálními řešeními.

Řízení programů a projektů

Při transakcích zohledňujeme návrh projektu, výstavu a infrastrukturu, které mají vliv na volbu lokality, a následně celou výstavbu řídíme s cílem optimalizovat časový průběh a výdaje projektu. Realitní projekty realizujeme včas, při dodržení rozpočtu a podle dohodnutých požadavků.

Správa nemovitostí

Přemýšlíme a jednáme stejně jako majitelé či nájemci, a to s cílem maximalizovat hodnotu majetku cestou zlepšování provozu, získávání a udržení nájemců, snižování provozních nákladů, minimalizace výdajů a maximalizace příjmů.

Poradenství pro oceňování a pronájem

Společnost C&W má jeden z největších plně integrovaných týmů pro oceňování a poradenství v oboru nemovitostí na světě. Jednáme jako prvořadý poradce a odhadce společností, institucionálních investorů a půjčovatelů při zásadních rozhodnutích o úvěrování a kapitálových investicích.

Udržuje partnerské styky s organizacemi, které se věnují podpoře odborných služeb, mj. s předními výzkumnými společnostmi, akademickými institucemi a státními orgány.

Zkušenosti a zdroje


Naši zákazníci z oblasti poskytování odborných služeb také profitují z výstupů zkušeného týmu průzkumu trhu, jehož součástí je tým specialistů na různé sektory lokálních trhů v celé Evropě, na Středním východě i po celém světě. Ti pravidelně publikují odborné práce zaměřené na konkrétní sektory. Jednou z našich výhod je rovněž mezinárodní síť 15 000 odborníků, k nimž patří analytici, pracovníci odpovědní za vypracování strategií a obchodních modelů, účetní, obchodní poradci a agenti v celkem 253 kancelářích v 60 zemích.

V odvětví máme širokou škálu zákazníků, mj. společnosti jako Ernst & Young, Grontmij a řadu dalších, kteří vyhledávají služby na národní, regionální i globální úrovni.