Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Média a reklama

Zásadním účelem médií je komunikace. Při ní jsou události nebo informace interpretovány a předávány určeným příjemcům s cílem poučit je, informovat či pobavit a v určitých případech i ochránit. Tradičně existují dva druhy médií: vysílací média, mj. rozhlas a televize, a tištěná média, mj. noviny a časopisy. Novým jevem v mediální krajině je internet a dostupnost zdrojů zpráv a interaktivních informací on-line a v čím dál větší míře také prostřednictvím příručních zařízení a bezdrátových sítí.

Cílem našeho oddělení je pomáhat zákazníkům zdolávat úskalí světa nemovitostí. Jsme schopni zeštíhlovat celá realitní portfolia pro zajištění maximální pružnosti a efektivity, nebo naopak vyhovět konkrétním požadavkům na nemovitosti v rámci jednorázové transakce. Snažíme se sladit obchodní cíle a realitní řešení. I v oboru, kde smlouvy jsou často krátkodobé a počet pracovníků kolísá, je možné správné dimenzování ploch a zajištění možností k budoucímu rozšiřování.

Výzvy v oboru médií a reklamy z hlediska nemovitostí


  • Kontrola nákladů a výdajů je vždy prioritou. Zvyšuje se zaměření na efektivní využívání kancelářských prostor při udržení a získávání pracovníků.
  • Inovace a vývoj techniky zaručují expanzi od zavedených IT firem, takže se mění požadavky na nemovitosti.
  • Podle některých odvětví již Evropa v tomto oboru dosáhla stavu zralosti a roste snaha o expanzi na Dálném východě a ve Střední a Jižní Americe.

Jak můžeme poskytnout přidanou hodnotu?


I když některá témata jsou pro celé mediální odvětví společná, firma Cushman & Wakefield si je vědoma, že každý podnik má jedinečné cíle a požadavky. Přinášíme specifické zkušenosti z oboru a znalost trhu a umíme naslouchat vašim potřebám. Jelikož chápeme fungování vašeho podniku i oboru a nacházíme řešení hlavních výše uvedených problémů, můžeme vám pomoci dosáhnout flexibilní struktury portfolia, která efektivně využije plochu a bude brát ohledy na finanční výsledek. Pracujeme s kombinací špičkových technologií a jasné komunikace, abychom zajistili maximální přidanou hodnotu a přinesli vašemu podniku co největší úspory nákladů.

Náš tým odborníků tvoří průzkumníci, účetní, vedoucí projektů a obchodní poradci, jejichž kvalifikace vyhoví vašim nejrůznějším komplexním potřebám kdekoli na světě. Mezi námi poskytované služby patří mj.:

Obchodní poradenství

Je naším cílem pomáhat vám realizovat vaše cíle a snižovat možná rizika. Snažíme se o to ve všech oblastech – od předinvestičních prověrek pro účely fúzí a akvizic přes analýzy lokalit až po programy optimalizace portfolia (včetně strategie pracovišť).

Podniková strategie

Pomůžeme vám optimalizovat hodnotu nemovitostí s přihlédnutím k dopadu na rozvahu firmy, a to při využití nejrůznějších prostředků, počínaje globální správou nájemních smluv přes jejich sumarizaci a správu databází až po strategickou analýzu a pomoc při rozhodování a realizaci.

Globální správa nájmů

Rizika spojená se správou firemního portfolia pomáháme omezovat poskytováním podrobných obchodních informací, které jsou zapotřebí k řádné a inteligentní realizaci vaší firemní strategie.

Řízení transakcí

Naši agenti a makléři poskytují poradenství a zjednodušují průběh transakcí, ať se jedná o vyhledání nemovitosti a stěhování, nebo jen obnovu nájmu.

Řízení programů a projektů

Pomůžeme vám dokončit projekty výstavby a zařizování včas, v souladu s rozpočtem i s požadavky. Máme k dispozici také interní týmy odborníků na opotřebení nemovitostí, strojní a elektrická zařízení i kvantitativní průzkum.

Správa budov

Jsme schopni poradit, naplánovat a plnit všechny otázky každodenního užívání nemovitosti, a to včetně dodávky služeb, plnění zákonných požadavků, finančního řízení změn a efektivity na pracovišti. Za tímto účelem nasazujeme odborné týmy pro správu, které se opírají o ty nejlepší dodavatele v daném oboru či území.

Poradenství pro oceňování a pronájem

Společnost C&W má jeden z největších plně integrovaných týmů pro oceňování a poradenství v oboru realit na světě. Působíme jako přední poradce a odhadce společností, institucionálních investorů a finančních institucí při zásadních rozhodnutích o úvěrování a kapitálových investicích.

Udržitelný rozvoj

Pomáháme snižovat vliv vaší nemovitosti na životní prostředí, dodržovat zákony a šetřit náklady.

Zkušenosti a zdroje


Klienti našeho oddělení pro média a reklamu těží ze zkušeností týmu pro průzkum trhu, jehož součástí je tým specialistů na různé sektory lokálních trhů v celé Evropě, na Středním východě i na celém světě. Jednou z našich výhod je rovněž mezinárodní síť 15 000 odborníků, k nimž patří analytici, pracovníci odpovědní za vypracování strategií a obchodních modelů, účetní, obchodní poradci a agenti v 253 kancelářích v 60 zemích.

V odvětví máme rozsáhlou klientelu, mimo jiné společnosti jako Thompson Reuters, Omnicom Group, Getty Images, Discovery Channel, Interpublic Group, Expedia a řadu dalších, jimž poskytujeme služby na úrovni zemí, regionů i globálně.