Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Vědy o životě

Globální tým odborníků se zaměřuje na poradenství pro klienty z oborů jako biotechnologie, farmacie, biomedicínské technologie, technologie živých systémů, nutraceutika, ekologie a biomedicínská zařízení.

Správně se rozhodnout pro určitou nemovitost znamená obsadit správnou lokalitu za správnou cenu a v pravý čas z hlediska vlastních pracovníků, zákazníků i podnikání jako takového. Nabízíme nejlepší postupy, průzkum trhu a znalosti z oboru realit, díky čemuž dokážeme pomoci se všemi aspekty realitních potřeb tohoto oboru.

Realitní výzvy společností z oboru věd o životě


Kromě ekonomického poklesu tento obor čelí v posledních letech značným problémům, k nimž patří např. končící patentová ochrana některých úspěšných léků, globální posuny v ekonomikách a na trzích, změny technologií, zvýšený tlak investorů na návratnost kapitálu, škrty veřejných rozpočtů, zvyšující se míra regulace a outsourcing někdejších základních oborů činnosti, což se na oboru podepsalo. Konkrétně to znamená, že pracovníci odpovědní za nemovitosti budou muset připravit strategie řešení některých nebo dokonce všech následujících otázek:

  • Flexibilita při rozšiřování a omezování komerčního provozu
  • Získávání a udržení špičkových vědeckých pracovníků
  • Přizpůsobování nároků na nemovitosti nově vznikajícím oborům léčby
  • Přechod do méně nákladných prostředí
  • Závazky k zeštíhlování podniků
  • Zpeněžování nedostatečně využitých nemovitostí

Základním problémem společnosti podnikající v oboru věd o životě z hlediska nemovitostí je tedy zajistit co nejvyšší míru flexibility a adaptability nákladného, vysoce specializovaného a dlouhodobého investičního majetku.

Jak můžeme odpovědným pracovníkům pomoci vypracovat takovou strategii a získat tak přidanou hodnotu pro podnik?

C&W je partnerem pro řešení těchto problémů. Naši odborníci mají za sebou desítky let zkušeností ze všech sektorů a se všemi typy nemovitostí – průzkum trhu a vývoj, výroba, distribuce i kancelářské prostory. Našim zákazníkům na čtyřech kontinentech pomáháme těžit z globálního trhu a efektivně fungovat v dynamickém prostředí a přitom zvyšovat marže, maximalizovat produktivitu práce a udržet si konkurenceschopnost v každém sektoru.

Díky těmto rozsáhlým zkušenostem mohou naši poradci a transakční specialisté poskytovat jedinečnou přidanou hodnotu. Klientům totiž pomáhají slaďovat realitní portfolia s jejich podnikatelskými cíli. Můžeme vám pomoci následujícími službami:

Obchodní poradenství

Od předinvetičních prověrek nemovitostí pro účely fúzí a akvizic přes analýzy lokalit až po programy optimalizace portfolia – tam všude je naším cílem pomoci vám zlepšit výsledky a provozní produktivitu vašeho podniku a přitom omezovat rizika.

Strategie postupu nájemců

Pomůžeme vám optimalizovat hodnotu nemovitosti s přihlédnutím k dopadu na rozvahu firmy, od analýzy přínosů nájmu či nákupu přes vypracování podkladů pro strategické rozhodování až po moderní dispoziční strategie.

Globální správa nájmů

Pomocí prostředků sahajících od globální správy nájemních smluv přes jejich sumarizaci až po řízení databází a s cílem přispět k minimalizaci rizik spojených se správou podnikového portfolia vám poskytneme podrobné podnikatelské informace, které potřebujete ke správnému a chytrému rozpracování firemní strategie.

Řízení transakcí

Uplatněním role „inteligentního klienta“ při řízení transakcí mohou naši agenti a makléři poskytovat poradenství a zlepšovat průběh a hospodárnost transakcí, ať již se jedná o vyhledání nemovitosti a stěhování, nebo jen obnovu nájmu.

Makléřské služby a průzkum trhu

Naši transakční odborníci jsou aktivní na všech hlavních trzích a pracují se všemi typy komerčních nemovitostí po celém světě. Díky celosvětovému průzkumu trhu nabízejí jedinečnou znalost trhu, objevují skryté příležitosti pro zákazníky a přicházejí s lokálními řešeními.

Řízení programů a projektů

Při transakcích zohledňujeme návrh projektu, výstavu a infrastrukturu, které mají vliv na volbu lokality, a následně celou výstavbu řídíme s cílem optimalizovat časový průběh a výdaje projektu. Realitní projekty realizujeme včas, při dodržení rozpočtu a podle dohodnutých požadavků.

Správa nemovitostí

Poskytujeme kvalitní služby, které nejnáročnější zákazníci od svých realitních poradců očekávají, a to za přijatelné finanční ohodnocení. Přemýšlíme a jednáme stejně jako majitelé či nájemci, s cílem maximalizovat hodnotu majetku cestou zlepšování provozu, získávání a udržení nájemců, snižování provozních nákladů, minimalizace výdajů a maximalizace příjmů.

Poradenství pro oceňování a pronájem

Společnost C&W má jeden z největších plně integrovaných týmů pro oceňování a poradenství v oboru realit na světě. Jednáme jako prvořadý poradce a odhadce společností, institucionálních investorů a poskytovatelů půjček při zásadních rozhodnutích o úvěrování a kapitálových investicích.

Udržujeme partnerské vztahy s organizacemi, které se věnují podpoře věd o životě, mj. s předními výzkumnými společnostmi, akademickými institucemi a státními orgány.

Zkušenosti a zdroje


Naši zákazníci z oblasti věd o životě rovněž profitují z výstupů zkušeného týmu průzkumu trhu, jehož součástí je i tým specialistů na různé sektory lokálních trhů v celé Evropě, na Středním východě i po celém světě. Ti pravidelně publikují odborné práce zaměřené na konkrétní sektory. Jednou z našich výhod je rovněž mezinárodní síť 15 000 odborníků, k nimž patří analytici, pracovníci odpovědní za vypracování strategií a obchodních modelů, účetní, obchodní poradci a agenti v celkem 253 kancelářích v 60 zemích.

V oboru věd o životě jsme spolupracovali či spolupracujeme s mnoha klienty, mj. se společnostmi GE Healthcare, GlaxoSmithKline, TEVA Pharmaceuticals, Sanofi, Novartis, Stryker, Quintiles a AstraZeneca.