Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Energetika a zdroje

Oddělení energetiky a zdrojů se specializuje na strategické a taktické realitní potřeby firem z oborů těžby a zpracování ropy, zemního plynu, energetiky a alternativní energetiky. Kvůli rostoucímu tlaku zákazníků, regulačních orgánů i akcionářů na výkon a rozsáhlým potřebám investic v oboru nových a rozvíjejících se technologií je optimalizace realit pro energetické podniky nezbytností.

Naším cílem našeho je pomáhat zákazníkům zdolávat úskalí světa nemovitostí. Jsme schopni zeštíhlovat celá realitní portfolia pro zajištění maximální pružnosti a efektivity, nebo naopak vyhovět konkrétním požadavkům na nemovitosti v rámci jednorázové transakce. Ve všech případech se snažíme sladit obchodní cíle a realitní řešení, i když se jedná o náročný obor činnosti.

Výzvy v oboru energetiky a zdrojů z hlediska nemovitostí

  • Ceny ropy v prosinci 2011 byly vyšší než před čtyřmi roky. Zdá se, že v roce 2012 dojde k poklesu hodnot pod úrovně mezního roku 2007 i roku 2011.
  • Největší firmy v oboru, hráči na rozvíjejících se trzích a sektor služeb si nyní vedou dobře, což dokládají zvýšené zisky z tržní kapitalizace mezi všemi vracejícími se firmami.
  • Další výzvou je rostoucí potenciál zásob ropy a zemního plynu v Severní Americe, který způsobil zvýšení poptávky po infrastruktuře v celém regionu.
  • Většina ruských firem překonala výkonnost rozvíjejících se trhů.

Jak můžeme poskytnout přidanou hodnotu?


Náš tým odborníků tvoří pracovníci průzkumu trhu, účetní, vedoucí projektů a obchodní poradci, jejichž kvalifikace vyhoví vašim nejrůznějším potřebám kdekoli na světě. Mezi námi poskytované služby patří mj.:

Obchodní poradenství

Je naším cílem pomáhat vám realizovat vaše cíle a snižovat možná rizika. Snažíme se o to ve všech oblastech – od předinvestičních prověrek pro účely fúzí a akvizic přes analýzy lokalit až po programy optimalizace portfolia (včetně strategie pracovišť).

Podniková strategie

Pomůžeme vám optimalizovat hodnotu nemovitostí s přihlédnutím k dopadu na rozvahu firmy, a to při využití nejrůznějších prostředků, počínaje globální správou nájemních smluv přes jejich sumarizaci a správu databází až po strategickou analýzu a pomoc při rozhodování a realizaci.

Globální správa nájmů

Rizika spojená se správou firemního portfolia pomáháme omezovat poskytováním podrobných obchodních informací, které jsou zapotřebí k řádné a inteligentní realizaci vaší firemní strategie.

Řízení transakcí

Naši agenti a makléři poskytují poradenství a zjednodušují průběh transakcí, ať se jedná o vyhledání nemovitosti a stěhování, nebo jen obnovu nájmu.

Řízení programů a projektů

Pomůžeme vám dokončit projekty výstavby a zařizování včas, v souladu s rozpočtem i s požadavky. Máme k dispozici také interní týmy odborníků na opotřebení nemovitostí, strojní a elektrická zařízení i kvantitativní průzkum trhu.

Správa budov

Jsme schopni poradit, naplánovat a plnit všechny otázky každodenního užívání nemovitosti, a to včetně dodávky služeb, plnění zákonných požadavků, finančního řízení, změn a efektivity na pracovišti. Za tímto účelem nasazujeme odborné týmy pro správu, které se opírají o ty nejlepší dodavatele v daném oboru či území.

Poradenství pro oceňování a pronájem

Společnost C&W má jeden z největších plně integrovaných týmů pro oceňování a poradenství v oboru realit na světě. Působíme jako přední poradce a odhadce společností, institucionálních investorů a finančních institucí při zásadních rozhodnutích o úvěrování a kapitálových investicích.

Zkušenosti a zdroje


Klienti našeho oddělení energetiky a zdrojů těží ze zkušeností týmu pro průzkum trhu, jehož součástí je tým specialistů na různé sektory lokálních trhů v celé Evropě, na Středním východě i na celém světě. Jednou z našich výhod je rovněž mezinárodní síť 15 000 odborníků, k nimž patří analytici, pracovníci odpovědní za vypracování strategií a obchodních modelů, účetní, obchodní poradci a agenti v 253 kancelářích v 60 zemích.

V tomto odvětví máme rozsáhlou klientelu, mimo jiné společnosti jako BP, Shell, Exxon Mobil, Titan Specialties, Maersk Oil a řadu dalších, jimž poskytujeme služby na úrovni zemí, regionů i globálně.