Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Bankovnictví a finanční služby

Oddělení bankovnictví a finančních služeb je globální tým odborníků společnosti C&W, kteří mají konkrétní zkušenosti ze spolupráce s odvětvím bankovnictví a finančních služeb. Toto oddělení sleduje vývojové trendy a aktivně se účastní trhu, takže je schopno poskytovat specializované poznatky a rady.

K problémům z hlediska nemovitostí v oboru bankovnictví a finančních služeb patří např.:

  • trvalá snaha o snižování a úspory nákladů
  • hlavními faktory, které ovlivňují rozhodování, jsou regulace, nestálé tržní podmínky a řízení nákladů
  • firmy v oboru jsou nuceny přizpůsobovat svá realitní portfolia neustále se měnícímu podnikatelskému prostředí
  • možnost zvýšené aktivity v oboru fúzí a akvizic v nejméně výkonných zemích v případě zhoršení krize eura
  • měnící se přístup k zákazníkům a interakce s nimi v drobném bankovnictví

Jak můžeme poskytnout přidanou hodnotu


Nedávné propady v oboru přiměly řadu subjektů ke snaze o razantní snižování nákladů a hledání pružnějších cest k dosahování jejich finančních cílů. Jelikož chápeme jak fungování vašeho podniku i oboru, tak i výše zmíněné problémy, můžeme vám pomoci dosáhnout takové struktury portfolia, která efektivně využije plochu a omezí náklady. Vědomosti našich specialistů kombinujeme se znalostí trhu a promyšlenými řešeními, což vaší firmě zajistí nejvyšší možnou přidanou hodnotu a úspory nákladů.

Náš tým odborníků tvoří analytici, agenti, účetní, vedoucí projektů a obchodní poradci, jejichž kvalifikace vyhoví vašim nejrůznějším a komplexním potřebám kdekoli na světě. Můžeme vám pomoci následujícími službami:

Obchodní poradenství

Ve všech oblastech – od předinvestičních prověrek pro účely fúzí a akvizic přes analýzy lokalit až po programy optimalizace portfolia (včetně strategie pracovišť) – je naším cílem pomoci vám plnit úkoly vašeho podniku a přitom omezovat rizika.

Podniková strategie

Pomůžeme vám optimalizovat hodnotu nemovitostí s přihlédnutím k dopadu na rozvahu firmy, a to při využití nejrůznějších prostředků, počínaje globální správou nájemních smluv přes jejich sumarizaci a správu databází až po strategickou analýzu a pomoc při rozhodování a realizaci.

Globální správa nájmů

Rizika spojená se správou firemního portfolia pomáháme omezovat poskytováním podrobných obchodních informací, které jsou zapotřebí k řádné a inteligentní realizaci vaší firemní strategie.

Řízení transakcí

Uplatněním role „inteligentního klienta“ při řízení transakcí mohou naši agenti a makléři poskytovat poradenství a zjednodušovat průběh transakcí, ať již se jedná o vyhledání nemovitosti a stěhování, nebo jen obnovu nájmu.

Řízení programů a projektů

Pomůžeme vám dokončit projekty výstavby a zařizování včas, v souladu s rozpočtem i s požadavky. Máme k dispozici také interní týmy odborníků na opotřebení nemovitostí, strojní a elektrická zařízení i kvantitativní průzkum.

Správa nemovitostí

Jsme schopni poradit, naplánovat a plnit všechny otázky každodenního užívání nemovitosti, a to včetně dodávky služeb, plnění zákonných požadavků a finančního řízení. Za tím účelem nasazujeme odborné týmy pro správu, které se opírají o ty nejlepší dodavatele v daném oboru či geografické oblasti.

Poradenství pro oceňování a pronájem

Společnost C&W má jeden z největších plně integrovaných týmů pro oceňování a poradenství v oboru realit na světě. Jednáme jako prvořadý poradce a odhadce společností, institucionálních investorů a půjčovatelů při zásadních rozhodnutích o úvěrování a kapitálových investicích.

Zkušenosti a zdroje


Máme také k dispozici zkušený tým průzkumu trhu, jehož součástí je tým specialistů na různé sektory lokálních trhů v celé Evropě, na Středním východě i po celém světě. Společnost C&W má k dispozici 15 000 odborníků, mezi něž patří analytici, pracovníci odpovědní za vypracování strategií a obchodních modelů, účetní, obchodní poradci a agenti v celkem 253 kancelářích v 60 zemích.

V daném oboru máme značný počet klientů, mj. Citibank, RBS, Société Générale, Fortis, BNP Paribas, Goldman Sachs, Barclays, JP Morgan a řadu dalších, jimž poskytujeme služby na národní, regionální či globální úrovni.