Zásady Ochrany Osobních Údajů – Účinné Od 29. Června 2012

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – ÚČINNÉ OD 29. ČERVNA 2012

Tyto webové stránky provozuje společnost Cushman & Wakefield, Inc. svým jménem a jménem společností své skupiny, svých mezinárodních partnerství a přidružených organizací („C&W“, „my“ nebo „náš“).

Ochrana vašich osobních údajů

Uvědomujeme si, že rozhodnutím poskytnout nám informace o sobě do nás vkládáte důvěru, že budeme jednat odpovědně. Z tohoto důvodu jsme přijali zásady ohledně způsobu shromažďování, využívání a ochrany vašich osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů tvoří součást Podmínek použití, které jsou k dispozici na adrese www.cushmanwakefield.com/Terms of Use (může se změnit), jimiž se řídí váš přístup na tyto webové stránky a jejich používání, včetně veškerého obsahu a služeb nabízených na těchto webových stránkách nebo jejich prostřednictvím („webové stránky“). Použitím těchto webových stránek souhlasíte s tím, že se budete řídit našimi Zásadami ochrany osobních údajů a Podmínkami použití.

Jaké informace shromažďujeme? Jak je využíváme?

V určitých situacích vás můžeme požádat, abyste nám dobrovolně poskytli své osobní údaje. Tyto informace se obvykle vyžadují, když se registrujete do on-line služeb, poskytujete-li informace související s on-line transakcí nebo jestliže nás kontaktujete v souvislosti s webovými stránkami nebo našimi službami. Informace o vás můžeme shromažďovat v následujících situacích:

Když se u nás registrujete, žádáme vás o poskytnutí údajů, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, heslo, společnost (zaměstnavatel), pozice v rámci společnosti, oblast a region(y), o něž se zajímáte. Tyto informace uchováváme. Potřebujeme je proto, abychom vás dokázali identifikovat jako registrovaného uživatele webových stránek. Můžeme rovněž uchovávat informace o vašich preferencích, abychom vám mohli poskytovat nabídky a služby připravené „na míru“.

  • Po registraci se můžete zapojit do našich diskusních fór a my můžeme uchovávat informace související s tím, jak tato fóra využíváte.
  • Jestliže se zapojíte se do soutěže, zaregistrujete se na akci pro klienty nebo na jinou reklamní aktivitu, můžeme vás požádat o zadání vašeho jména, adresy, čísla telefonu a e-mailové adresy za účelem organizačního zajištění dané akce.
  • Pokud se rozhodnete nám prostřednictvím webových stránek poskytnout osobní údaje, které my nebo naši obchodní partneři potřebujeme ke korespondenci s vámi, využijeme tyto údaje pro tyto účely. Jestliže nám sdělíte, že si nepřejete, abychom tyto informace v budoucnu využívali k vašemu kontaktování, budeme vaše přání respektovat.
  • Vaše osobní údaje a informace získané z jiných zdrojů budeme používat k tomu, abychom vám poskytli informace o našich službách, za účelem správy a služeb pro zákazníky, pro marketingové účely a k zajištění toho, aby obsah, služby a reklama, které vám nabízíme, byly připraveny „na míru“ vašim potřebám a zájmům. Za tímto účelem můžeme vaše údaje uchovávat po přiměřenou dobu. Pro tyto účely může být nezbytné tyto informace sdílet s našimi poskytovateli služeb a konzultanty. Můžeme předat osobní údaje, pakliže to vyžaduje zákon, nařízení soudu příslušné jurisdikce nebo jakéhokoli řídícího, vládního či regulačního orgánu v zemi vašeho trvalého pobytu i mimo ni. Můžeme rovněž předat osobní údaje v případě fúze, prodeje či reorganizace, kdy jsme povinni převést osobní údaje na třetí stranu účastnící se tohoto procesu.
  • Máme v úmyslu stále zlepšovat obsah i funkčnost našich webových stránek. Z toho důvodu můžeme provádět monitorování vzorců chování zákazníků i toho, jak používají naše webové stránky, abychom mohli zlepšovat jejich koncepci i vzhled a poskytovat vám obsah, který vás může zajímat.

Použití cookies, webových majáků a dalších prvků

Informace o tom, jak využíváme cookies, webové majáky a další prvky k monitorování chování uživatelů jsou obsahem dokumentu Zásady používání cookies, který naleznete na adrese www.cushmanwakefield.com/cookies-policy (může se měnit)

Jak využíváme vaše údaje pro marketingové účely?

Vaše údaje můžeme využívat v rámci svých mezinárodních partnerství, společností své skupiny i přidružených organizací či společně s našimi obchodními partnery pro marketingové účely a případně vám můžeme rovněž zasílat informace o zboží a službách poskytovaných jinými podniky. My i jakýkoli náš obchodní partner vás můžeme kontaktovat přímo nebo prostřednictvím našich konzultantů, a to poštou, telefonicky, faxem, e-mailem, prostřednictvím SMS nebo jinou elektronickou formou s nabídkou zboží, služeb nebo informací, které by vás mohly zajímat. Poskytnutím svého faxového či telefonního čísla nebo e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas s tím, že vás za těmito účely můžeme kontaktovat prostřednictvím těchto komunikačních prostředků. Pokud si od nás či našich obchodních partnerů nepřejete dostávat marketingové informace, uveďte to laskavě na příslušných místech registračního či kontaktního formuláře nebo nás případně kontaktujte prostřednictvím níže uvedených údajů.

Váš souhlas a informace o dalších osobách

Poskytnutím svých osobních údajů vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním pro výše uvedené účely, a to včetně citlivých osobních údajů. Souhlasíte rovněž s tím, že v případě, že je to pro výše uvedené účely nezbytné, předáme vaše údaje našim poskytovatelům služeb v USA i v dalších zemích nebo jurisdikcích, které nemusejí zajišťovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země vašeho pobytu. Pokud tento převod třetí straně poskytující služby opravdu uskutečníme, pak my nebo tato třetí strana v případě potřeby smluvně zajistíme ochranu vašich osobních údajů. Poskytnete-li nám údaje o další osobě, potvrzujete, že vás tato osoba pověřila tím, abyste za tuto osobu jednali, souhlasili se zpracováním jejích osobních údajů včetně citlivých osobních údajů a že jste ji informovali o naší totožnosti a účelech (uvedených výše), pro něž tyto údaje budou zpracovávány. Při prvním kontaktu této osoby jí můžeme sdělit, odkud jsme její informace získali.

Jakým způsobem vaše informace chráníme?

Nabízíme možnost použít k ochraně vašich informací zabezpečený server a šifrovací technologii SSL (Secure Socket Layers). Avšak vzhledem k elektronické povaze sítě internet přijímáte použitím těchto webových stránek inherentní rizika této aktivity, zejména: bezpečnostní rizika související s odposloucháváním, neoprávněným přístupem, rizika vyplývající z porušení dat a rizika související s viry i dalšími škodlivými jevy.

Odmítnutí odpovědnosti

Používáme odkazy na jiné webové stránky. Neodpovídáme za obsah těchto webových stránek či jejich zásady ochrany osobních údajů ani za způsob, jakým nakládají s údaji o svých uživatelích. Především, není-li výslovně uvedeno jinak, nejsme zprostředkovatelé či inzerenti těchto webových stránek ani nejsme oprávněni jejich jménem činit jakákoli prohlášení. V každém případě byste si měli prostudovat postupy těchto třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů.

Hesla

Abychom vám mohli poskytovat adresněji připravené služby, můžeme vás požádat, abyste si vytvořili jedno nebo více hesel, jejichž prostřednictvím získáte přístup k některým službám nebo sekcím našich webových stránek nebo webových stránek jiných dodavatelů, jejichž služby či produkty jsou vám k dispozici prostřednictvím odkazů z našich webových stránek. Nesete bezvýhradnou odpovědnost za nakládání s každým heslem, které vytvoříte.

Aktualizace

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli aktualizovat. Pokud v těchto zásadách provedeme významné změny, oznámíme to na našich webových stránkách a rovněž na nich zveřejníme aktualizovanou verzi Zásad ochrany osobních údajů.

Zrušení odběru zpráv / změna preferencí zasílání zpráv

Pokud jste od společnosti Cushman & Wakefield obdrželi jednu nebo více e-mailových zpráv a již je nechcete dostávat, přihlaste se na svůj účet na stránkách C&W, kde následně můžete nastavení zasílání zpráv změnit nebo zcela zrušit. Máte-li dotazy ohledně nakládání s informacemi týkajícími se vašeho účtu, kontaktujte nás na adrese web.manager@cushwake.com.