Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Zlatý Anděl je nejstarší kancelářskou budovou s certifikátem BREEAM Excellent

Klikněte pro zvětšení

Zlatý Anděl získal environmentální certifikát BREEAM In Use s hodnocením Excellent. Stal se tak nejstarší kancelářskou budovou v České republice, která dosáhla této úrovně certifikace. Správu budovy zajišťuje realitně poradenská společnost Cushman & Wakefield. 

Budova Zlatý Anděl, dokončena v roce 2000, získala v hodnocení celkové skóre 80 %. Byla posuzována v kategorii In Use, do které spadají všechny již dokončené stavby. Pro nové projekty je vymezena kategorie New Construction. Hodnocen byl dopad správy a provozu budovy na životní prostředí zejména z hlediska spotřeby energií, technické správy budovy a využití obnovitelných zdrojů. Samotná certifikace i zavedení změn nutných k jejímu získání přináší majitelům nemovitostí nejen zvýšení tržní hodnoty budovy, ale také snížení jejích provozních nákladů. 

„Na Zlatém Andělu se nám podařilo za posledních pět let snížit spotřebu energií ve společných prostorách na polovinu. Dosáhli jsme toho modernizací technických zařízení budovy (např. instalací frekvenčních měničů, osazení LED světel aj.) a rovněž i zefektivněním řízení technologií pomocí MaR (měření a regulace),“ říká Luboš Balík, senior manažer nemovitostí ve společnosti Cushman & Wakefield, který má správu Zlatého Anděla na starosti. 

„Za účelem získání certifikace jsme ale museli provést i další opatření: např. významnější dodavatelé musí mít požadované ISO certifikace, v kancelářích pravidelně monitorujeme koncentraci CO2, či kvalitu pitné vody. Pro zlepšení biodiverzity jsme v areálu instalovali budky pro ptáky a netopýry, a nechybí ani tzv. hmyzí hotel,“ dodává Balík. 

„Celkové skóre dosažené v hodnocení je váženým průměrem bodů za jednotlivé posuzované oblasti. Mezi ně patří například oblast znečištění, energie nebo oblast území a ekologie, v té získal Zlatý Anděl 100 %,“ říká Tereza Jelínková, Projektová manažerka a auditorka BREEAM In Use certifikace ve společnosti Cushman & Wakefield. „V Cushman & Wakefield dlouhodobě usilujeme o zvýšení ekologických standardů v budovách, které spravujeme. Certifikát jsme pomohli získat také budově Anděl Park v Praze nebo Titanium v Brně,” dodává Jelínková. 

Certifikace BREEAM je nezávislé environmentální hodnocení budov, které napomáhá ke snížení dopadů na životní prostředí provozem budov, přispívá ke snížení provozních nákladů a zefektivnění řízení a provozu budov a nastavuje provozní standard budov. Certifikát je nutné každý rok obnovovat a jednou za tři roky musí budova projít auditem, který posoudí, zda budova stále vyhovuje daným kritériím, v opačném případě o certifikaci přichází.