Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Středoevropský investiční trh nadále roste

Klikněte pro zvětšení

Podle zjištění společnosti Cushman & Wakefield dosáhly investice do komerčních nemovitostí na zásadních středoevropských trzích Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska za první tři čtvrtletí roku 2016 objemu 6,05 miliardy eur, což představuje 37% meziroční zvýšení, přestože ve třetím čtvrtletí aktivita poklesla. 

Po silném druhém čtvrtletí investice ve středoevropském regionu poklesly. Objem obchodovaných aktiv činil ve 3. čtvrtletí roku 2016 celkem 1,4 mld. eur, což je o více než 20 % méně než loni. Zároveň se jedná o polovinu objemů obchodovaných ve druhém čtvrtletí. 

„Většina evropských trhů ve třetím čtvrtletí zpomalila, jak se investoři smiřovali s výsledky hlasování o Brexitu. Byl to však jen krátkodobý trend a ve čtvrtém čtvrtletí očekáváme silný návrat k dynamice v celém středoevropském regionu. Největší nárůst zájmu se stále projevuje v Maďarsku, kde se investoři do Budapešti vracejí proudem, a návrat varšavského trhu kancelářských prostor má hlavní podíl na zvyšování objemu transakcí. Očekáváme, že se celková výše investic za rok 2016 přiblíží 10 mld. eur,“ říká James Chapman, partner v investičním týmu Cushman & Wakefield ve střední Evropě. 

„Po prezidentské volbě v USA můžeme stejně jako po Brexitu očekávat krátkodobou nestabilitu trhů, které se budou vyrovnávat se skutečnými dopady volby. Ve hře zůstává možnost dalších změn vzhledem k důležitým volbám, které se budou příští rok konat v celé Evropě. V porovnání s ostatními aktivy se sice nemovitosti stále jeví jako levné, ale vzhledem ke zmíněné nejistotě vidíme větší zaměření na špičkové nemovitosti a vedoucí trhy. Do regionu CEE tradičně proudily investice ze Severní Ameriky – od roku 2004 z této oblasti pocházelo 60 % mimoevropských investic. Objevovat by se mohl i další kapitál, ten se však pravděpodobně zaměří na větší a likvidnější trhy v regionu,“ uvedl Nigel Almond, vedoucí výzkumu v investičním týmu EMEA společnosti Cushman & Wakefield. 

Hlavním cílem investorů zůstává Polsko, kde bylo za první tři čtvrtletí roku investováno 2,6 mld. eur, tedy více než 40 % investic v regionu a 63% nárůst aktivity oproti stejnému období v roce 2015. 

V České republice i v Maďarsku bylo za první tři čtvrtletí roku investováno shodně téměř 1,3 mld. eur. Pro každou z těchto zemí to ale znamená něco jiného. V ČR se jedná o 26% pokles oproti stejnému období roku 2015, kdežto v Maďarsku se objem investic více než zdvojnásobil oproti necelým 600 mil. eur investovaným v 1. až 3. čtvrtletí roku 2015. 

„Trvalý příliv investic financovaných vlastním kapitálem do střední a východní Evropy a dostupnost úvěrů s nízkými úroky budou i nadále tlačit ceny aktiv nahoru. Očekáváme, že výnosy příští rok klesnou na novou rekordně nízkou úroveň, zejména na trzích s nedostatkem produktů, např. v centru Prahy,“ říká Michal Soták, Associate v investičním týmu společnosti Cushman & Wakefield v České republice. 

Nárůst aktivity za první tři čtvrtletí roku umožnilo zvýšení investic do kancelářských (+73 %) a maloobchodních (+59 %) nemovitostí. 

V průběhu čtvrtletí rostla aktivita domácích investorů – investice vzrostly z úrovně o něco více než 300 na více než 500 mil. eur. Příliv z oblastí mimo Evropu v uvedeném čtvrtletí vázl. Celkově do regionu stále přichází čistý příliv z přeshraničních zdrojů, přičemž domácí investoři zůstávají čistými prodívajícími již čtyři čtvrtletí za sebou. 

V průběhu prvních tří čtvrtletí roku se přeshraniční investice držely vysoko a představovaly 80 % aktivity, což odpovídá stejnému období o rok dříve, byť došlo k výraznému posunu z hlediska zdrojů, kdy na významu nabyly zdroje mimo Evropu – z 28 % v 1. až 3. čtvrtletí roku 2015 se ve stejném období roku 2016 zvýšily na 46 %. Značná část připadá na Jihoafrickou republiku a na soukromé investiční fondy („private equity funds“) s globálními zdroji kapitálu. 

V průběhu sledovaného čtvrtletí i všech tří čtvrtletí od počátku roku byly největšími investory na burze nekotované fondy a kotované společnosti. Při menším počtu prodejů si udržovaly výši čistého nákupu za první tři čtvrtletí ve výši 740 mil. eur, resp. 180 mil. eur. Mezi čistými kupujícími byly v průběhu prvních tří čtvrtletí i instituce, na něž připadlo téměř 280 mil. eur. Naproti tomu soukromé realitní firmy se svých aktiv stále zbavují a čistými prodávajícími zůstávají již po dobu pěti po sobě jdoucích čtvrtletí, což do značné míry odráží prodeje ze strany tuzemských i evropských firem. 

Největší transakcí ve střední Evropě za třetí čtvrtletí roku 2016, při níž se obchodovalo s jedinou nemovitostí, byla akvizice objektu Bonarka City Center v polském Krakově skupinou Rockcastle Global Real Estate od společnosti TriGranit za cenu 361 mil. dolarů.