Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Investiční trh střední Evropy je stále silný, Polsko zůstává lídrem v regionu

CE Investment
Klikněte pro zvětšení
Podle poradenské firmy Cushman & Wakefield pokračoval na hlavních středoevropských trzích v Polsku, v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku robustní růst investic do komerčních nemovitostí. Tyto investice ve druhém čtvrtletí 2016 dosáhly výše 2,6 miliardy eur, což je o 56 % více než v 1. čtvrtletí.

Úroveň investiční aktivity ve 2. čtvrtletí roku 2016 komentoval James Chapman, partner investičního týmu společnosti Cushman & Wakefield ve střední Evropě: „Všechny trhy ve střední a východní Evropě jsou nyní z hlediska objemu transakcí ve fázi růstu. Aktivita se projevuje ve všech sektorech. To svědčí o hloubce a rozmanitosti tržní poptávky. Rekordní poptávka je i na trhu pracovních míst a předpokládá se, že poptávka investorů poroste až do roku 2017. Během minulého měsíce sice byl horkým tématem BREXIT, avšak transakce probíhají dál po celé léto a nezdá se, že by ceny byly nějak průkazně ovlivněny.“

Zahraniční kapitál nadále směřuje především do Polska – ve druhém čtvrtletí bylo v Polsku investováno přes 1,5 miliardy eur, což je 59 % všech investic ve střední Evropě. Za posledních dvanáct měsíců se v Polsku investovalo celkem 5,4 miliardy eur, což se blíží rekordnímu objemu 5,6 miliardy eur, jehož bylo dosaženo ve dvanáctiměsíčním období končícím v druhém čtvrtletí 2007.

Druhým nejaktivnějším trhem byla ve druhém čtvrtletí roku 2016 Česká republika s investicemi ve výši 0,5 miliardy eur. Za posledních dvanáct měsíců bylo v České republice investováno celkem 1,5 miliardy eur, což je méně než v rekordních letech 2007 a 2015, kdy investice přesáhly 2 miliardy eur.

Nadále převládají kupující ze zahraničí. Jejich investice tvořily 80 % investovaného kapitálu za posledních dvanáct měsíců. Téměř dvě třetiny tohoto kapitálu pocházely ze tří zdrojů: z USA (27 %), z Německa (19 %) a z Jižní Afriky (18 %). Během samotného posledního čtvrtletí přinesli jihoafričtí investoři více než miliardu eur – na středoevropské trhy totiž míří značný počet kótovaných investičních subjektů z Jižní Afriky, které se zaměřují především na Polsko.

Během druhého čtvrtletí směřovala většina investic (téměř 1,5 miliardy eur) do maloobchodních prostor a další velká část (0,8 miliardy EU) do kancelářských prostor. Za období posledních dvanácti měsíců byla do maloobchodních prostor vložena necelá polovina (48 %) všech investic a do kancelářských prostor dalších 36 %.

Mezi kupujícími dominovaly nekótované fondy, které ve 2. čtvrtletí 2016 investovaly na středoevropských trzích něco přes jednu miliardu eur. Za období posledních dvanácti měsíců jejich investice dosáhly 5,3 miliardy eur, což odpovídá 58% podílu na trhu. Kótované společnosti (převážně jihoafrické) investovaly v průběhu čtvrtletí 1 miliardu eur – ve 2. čtvrtletí 2016 to byli nejaktivnější investoři, kteří za posledních dvanáct měsíců investovali 1.4 miliardy eur (15 % celkových investic).

Jeff Alson, partner investičního týmu společnosti Cushman & Wakefield ve střední Evropě, dodává: „Na institucionálním trhu nadále hrají roli také domácí zdroje kapitálu, což platí především pro Českou republiku, kde se výnosy z nejkvalitnějších aktiv vyrovnají špičce v regionu střední a východní Evropy. Relativně malý podíl Maďarska (8 %) na celkovém objemu investic v regionu ve 2. čtvrtletí nevyjadřuje oživenou aktivitu, která se nyní na tomto trhu projevuje a která pramení z pozitivních předpokladů tamního trhu nemovitostí.“

Největší jednotlivou realitní transakcí, která ve středoevropském regionu ve 2. čtvrtletí 2016 proběhla, byla koupě nákupního parku v městě Sibiu v Rumunsku, který získala skupina Nepi od skupiny Argo za 100 milionů eur. Největší portfoliovou transakcí byla akvizice smíšeného portfolia aktiv společnosti Echo Investment v různých místech po celém Polsku, za které společnost Redefine zaplatila 890 milionů eur.