Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Střední Evropa zůstává silným investičním trhem

Klikněte pro zvětšení

Praha, 17. května 2016 – Podle společnosti Cushman & Wakefield pokračovala výrazná investiční aktivita na nejdůležitějších středoevropských trzích v Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku i v prvním čtvrtletí roku 2016, kdy bylo investováno celkem 1,4 miliardy eur. Mírný 5% pokles objemu transakcí oproti stejnému období roku 2015 byl nižší než 14% snížení v Evropě jako celku. Aktivita za první čtvrtletí také převýšila dlouhodobý průměr od roku 2007, který činí 1,2 mld. eur. 

Za dvanáct měsíců, které skončily 1. čtvrtletím roku 2016, dosáhl objem obchodů v regionu téměř 7 miliard eur. Uvedený výsledek znamená 7% zvýšení objemové aktivity za 12 měsíců končících 1. čtvrtletím roku 2015. 

Primárním cílem mezinárodního kapitálu zůstává Polsko, kde investiční aktivita v prvním čtvrtletí roku 2016 přesáhla objem 500 mil. eur. To je o 17 % více než za stejné období předcházejícího roku. Z celkem 44 transakcí, které se v regionu uskutečnily za první čtvrtletí, jich na Polsko připadá 22. 

James Chapman, partner a vedoucí investičního týmu společnosti Cushman & Wakefield pro střední Evropu, k aktivitě v prvním čtvrtletí roku 2016 prohlásil: „Veškeré obavy ze zpomalení trhu se zatím ukazují jako nepodložené. Investoři prokazují důvěru ve výkonnost ekonomiky v regionu bez ohledu na politické změny. Již teď je pravděpodobné, že aktivita ve druhém čtvrtletí překoná čísla za rok 2015 a v druhém pololetí dále poroste.“ 

Úroveň aktivity nebyla v celém regionu stejná. Kromě Polska došlo k výraznému růstu i v Maďarsku (hodnota transakcí 132 mil. eur, tedy 18% meziroční zvýšení) a na Slovensku (175 mil. eur). Přitom v České republice, která si v prvním čtvrtletí roku 2015 vedla výjimečně dobře, objemy transakcí ve stejném období poklesly (278 mil. eur, tedy pokles o 68 %). Díky tomu se na druhém místě z hlediska objemu umístilo Rumunsko s transakcemi v hodnotě 288 mil. eur. 

Z hlediska typů nemovitostí, vedly na středoevropském trhu kancelářské prostory, na něž v prvním čtvrtletí roku 2016 připadla hodnota transakcí 621 mil. eur (obrovský 252% meziroční nárůst), následovaly maloobchodní prostory s 574 mil. eur (snížení o 28 %). Investoři do maloobchodních nemovitostí se zaměřovali na obchodní centra, super- a hypermarkety.  Průmyslový sektor, který zahájil rok 2015 se skvělým výsledkem, rovněž zaznamenal pokles hodnoty transakcí o 61 % na 180 mil. eur. Průměrná hodnota transakce činila 31 mil. eur, což znamená mírný pokles oproti 37 mil. eur v roce 2015.