Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Nejrozvinutější internetový obchod na světě má Velká Británie

foto prodejny Kasa.cz
Klikněte pro zvětšení

• Celosvětový obrat činil loni zhruba 12 bilionů korun. V České republice se internetové prodeje přiblížily 45 miliardám korun.
• Internetový maloobchod v průběhu posledních tří let celosvětově rostl průměrným tempem 18 % za rok. V České republice stoupaly prodeje po internetu ve stejném období v přibližně o 16,5 % ročně*.
• Velká Británie má nejrozvinutější internetový maloobchod, USA jsou největším on-line trhem a vytváří téměř třetinu globálního obratu na internetu.


Velká Británie je nejrozvinutějším internetovým maloobchodním trhem světa, uvádí se ve zprávě zveřejněné společností Cushman & Wakefield. Velká Británie se umístila na špici především díky vysokému objemu on-line prodeje na osobu, významnému tržnímu podílu (vyjádřenému jako procento z celkového maloobchodního prodeje), celkovému maloobchodnímu odbytu a otevřenosti vůči podnikání přes internet i sociálním médiím.

V jedné z nejkomplexnějších analýz světového on-line maloobchodu se první vydání studie Global Perspective on Retail (Světový pohled na maloobchod) zaměřuje na internetové obchodování a technickou infrastrukturu, regulační prostředí a velikost maloobchodních a internetových trhů ve více než stovce zemí. Výsledkem je vážený index založený na 13 různých ukazatelích (níže viz odstavec Ukazatele hodnocení).

„Česká republika se z hlediska rozvinutosti on-line trhu umístila na 33. místě. To odráží velikost a infrastrukturu jejího internetového trhu. Prodej po internetu rychle roste i navzdory současnému ekonomickému poklesu. Jeho podíl na celkové útratě v maloobchodním sektoru se dále zvyšuje. Na rozdíl od západní Evropy, kde kamenné prodejny s internetem soupeří, v České republice rostou moderní a internetový maloobchod společně,“ říká Michal Soták, vedoucí týmu průzkumu trhu společnosti Cushman & Wakefield v ČR a na Slovensku.

„Čeští internetoví operátoři svoje koncepty v posledních dvou letech rozšířili a dnes využívají také kamenné prodejny. Jejich velikost se pohybuje od malých jednotek pro vyzvedávání zboží v centrech měst a na dopravních křižovatkách až po plnohodnotné prodejny se službou „drive-in“ na městkých periferiích,“ říká Jiří Kristek, vedoucí týmu pronájmu nákupních parků společnosti Cushman & Wakefield.

„Provozovatelé dosud hledají co nejefektivnější způsob, jak spojit prodej po internetu s kamennými prodejnami. Jejich koncepce proto ještě nejsou definitivní a mění se podle současné situace na trhu i nákupních zvyklostí zákazníků. Někteří zákazníci se již naučili nakupovat zboží po internetu, ale výrazně preferují jeho osobní vyzvednutí - aby měli jistotu, že skutečně dostanou to, co si objednali,“ dodává Jiří Kristek.

Ve zprávě se dále uvádí, které země mají potenciál k tomu, aby se v budoucnu staly předními on-line trhy. Zdaleka největším potenciálním trhem je v tomto ohledu Čína. Co se týče Evropy, za zemi s potenciálem stát se klíčovým hráčem internetového trhu budoucnosti zpráva považuje Rusko (26. místo). Preference hotovosti před úvěry i dlouhé dodací lhůty způsobené doručováním po železnici však zpočátku jeho růst omezí.

Ukazatele hodnocení
Velikost internetového maloobchodního trhu se posuzuje podle šesti ukazatelů: celkový maloobchodní prodej, internetový maloobchodní prodej, prodej po internetu na osobu, meziroční růst prodeje po internetu za posledních pět let, podíl prodeje po internetu a zvýšení tržního podílu internetu.
Infrastruktura se posuzuje podle sedmi ukazatelů: logistika, připravenost sítí, počet internetových účastnických smluv na osobu, počet mobilních účastnických smluv na osobu, energetická infrastruktura, vnímání bezpečnosti v kyberprostoru a počet platebních karet na osobu.