Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Kancelářský trh ve střední Evropě

Quadrio v centru Prahy
Klikněte pro zvětšení

Varšava je největším kancelářským trhem z hlediska výměry pronajatých prostor, stávajících ploch a kanceláří ve výstavbě mezi středoevropskými hlavními městy. Celková výměra kancelářských ploch v Bratislavě, Budapešti, Praze a Varšavě činí více než 11,5 milionu m2. To svědčí o významu těchto měst jakožto klíčových lokalit pro obchodní činnost.
Vyplývá to z nejnovější zprávy o kancelářských trzích ve středoevropských hlavních městech, kterou publikovala společnost Cushman & Wakefield.

Celková plocha a nabídka
Největší celkový objem kancelářských prostor (přes čtyři miliony m2 k 30. červnu 2013) měla Varšava, za ní se umístila Budapešť s 3,1 milionu m2. V Praze má celková plocha kanceláří přesáhnout tři miliony m2 do poloviny roku 2014. V Bratislavě je téměř 1,5 milionu m2 moderních kanceláří.

Nová výstavba ve střední Evropě dosáhla 198 000 m2 v 1. pololetí 2013. Ve výstavbě je přes 845 000 m2 (ke konci června 2013), z toho téměř 448 000 m2 ve Varšavě a 291 000 m2 v Praze.

V Praze zaznamenává kancelářská výstavba podstatný nárůst zvláště v centru města (v Praze 1), kde je rozestavěno 77 tisíc m2 kancelářských ploch kategorie A. Celková výměra na Praze 1 se tím zvýší o téměř 40 procent. Největší zdejší stavební akce - projekt Florentinum se 41 000 m2 kancelářských ploch - má být dokončena v roce 2014.

„Z hlediska nájemních aktivit a počtu plánovaných projektů jsou Varšava a Praha dominantními trhy středoevropského regionu. Větší nabídka povede k zostření konkurence mezi developery, kteří se budou snažit předjednat co nejvíce nájemních smluv. Nájemci budou na druhé straně tlačit na snižování nájemného a požadovat v rámci vyjednávaného pronájmu výhodnější pobídky,“ říká Jonathan Hallett, výkonný ředitel pro středoevropský region ve společnosti Cushman & Wakefield a dodává:
„Se zlepšováním hospodářské situace v Evropě lze v dlouhodobějším výhledu počítat s uvolňováním tohoto tlaku. Budapešť dosáhla stabilizovaného stavu a Bratislava zůstává trhem nájemců.“

Pronájmy
Podle údajů společnosti Cushman & Wakefield činil objem pronájmů za 1. pololetí 2013 ve všech čtyřech středoevropských hlavních městech téměř 692 tisíc m2. Je to víc než v první i druhé polovině roku 2012 (realizovaná poptávka v 1. pololetí 2012 činila 626 tisíc m2). To svědčí o rostoucím zájmu nájemců, kteří se chtějí uchytit v tomto regionu.
Zahraniční firmy, jež stojí za převážnou částí hrubé realizované poptávky, využívají ve svůj prospěch vysoce kvalifikované pracovní síly, nízké náklady spojené s pronájmem, dobrou úroveň kvality budov a hospodářskou stabilitu. Do středoevropského regionu zamířila celá řada nadnárodních společností s cílem založit zde outsourcingová centra. Tyto firmy zde nyní navíc ve stále větší míře zajišťují špičkové obchodní služby.

Nájemné
V centrálních obchodních čtvrtích se nejlukrativnější nájemné drží na stabilní úrovni – jen s výjimkou Varšavy, kde jeho úroveň poněkud poklesla na nynějších 25,50 euro za m2 měsíčně. V Praze a v Budapešti může nájemné na nejprestižnějších adresách dosáhnout 21 euro za m2 měsíčně. V Bratislavě je to méně – okolo 15 euro za m2 měsíčně. Jedná se o atraktivní ceny v porovnání se 112 eury za m2 v londýnské čtvrti West End, která je nejdražší kancelářskou lokalitou na světě podle studie „Nejdražší kancelářské plochy světa“, kterou každoročně vydává Cushman & Wakefield.

Podíl nepronajatých ploch
Míra nepronajatosti kanceláří ve střední Evropě v 1. pololetí 2013 činila 14,1 procent. Tato hodnota je vyšší než pětiletý průměr. Navíc se předpokládá, že podíl volných ploch v celém regionu dále poroste. Nepronajatost je nejvyšší v Budapešti (19,9 %) a nejnižší ve Varšavě (10,5 %).

Investice
Celkově se na hlavních středoevropských trzích (v Polsku, v České republice, na Slovensku a v Maďarsku) v prvním pololetí prodaly komerční nemovitosti za zhruba 1,72 miliardy euro. Investory nadále nejvíce lákají kancelářské budovy – jejich prodeje se na investicích v uvedeném období podílely více jak 60 procenty z celkového objemu investic.

James Chapman, vedoucí investičního týmu společnosti Cushman & Wakefield, uvedl: „Varšava si drží vedení z hlediska celkových objemů investic. Největší kancelářskou transakcí ve střední Evropě byl prodej komplexu The Park v Praze. Investoři se nadále snaží zajistit si nejkvalitnější budovy, které kontinuálně dávají vysoký výnos a zajišťují stabilní příjem. Proto v obou zemích očekáváme ještě do konce roku významné oživení transakční aktivity.“