Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

3M


Klikněte pro zvětšení

Úkol

Společnost 3M si vybrala Cushman & Wakefield jako svého poradce pro přejednání stávající nájemní smlouvy spojenou s rozšířením prostor, případně přesunu do jiného administrativního projektu na Praze 4. Společnost 3M byla poměrně spokojena ve stávající budově, The Park, kde měla k dispozici přibližně 2000 m2, nicméně byl požadavek na optimalizaci nákladů, expanzi kanceláří a showroomu a v případě relokace sjednocení provozu kanceláří a klientského centra do jedné budovy. 3M měli dvě nájemní smlouvy, z nichž jedna se blížila ke konci, ale druhá na velmi komplikované klientské centrum (450 m2) měla konec nájmu o rok později. Dále bylo nutno ve finančních modelech počítat s poměrně vysokou zůstatkovou cenou majetku. 


Řešení

Společnost Cushman & Wakefield vyhodnotila všechny možnosti pro relokaci, ale již od začátku bylo zřejmé, že požadavky na vybudování klientského centra budou pro většinu budov limitující. Do finálního kola byla vybrána pouze jedna alternativa. I přes extrémně vysoké náklady pro variantu stěhování jsme až do samotného konce procesu vyjednávali co nejlepší nájemní podmínky na vybrané a stávající budově. Díky dobře zvolené strategii se nám podařilo docílit, že byla varianta relokace z dlouhodobého hlediska finančně výhodnější. Ve finále bylo korporátně rozhodnuto o setrvání v projektu The Park. Do celého procesu byli rovněž zapojeni kolegové z projektového managementu, kteří se podíleli na podrobných rozpočtech. 


Výsledek

Pro klienta se podařilo dosáhnout značných úspor na nájemném a zároveň vyjednat s pronajímatelem pobídky do vylepšení stávajících prostor plus minimalizovat náklady klienta na rozšíření kanceláří a klientského centra. Nad rámec běžného nájemného jsme vyjednali snížení nájmu s předstihem před původním koncem nájemních smluv (úspory již s 14 měsíčním předstihem). Kromě ekonomického hlediska, jsme sladili konce nájemních smluv ve prospěch klienta.