Galerie Butovice


Galerie Butovice
Klikněte pro zvětšení

Úkol

Obchodní centrum Galerie Butovice bylo otevřené v roce 2005. Má na dvou podlažích celkem 157 obchodů a restaurací o celkové výměře 36.800 m2 prodejních ploch. Novým majitelem obchodního centra Galerie Butovice se stala v loňském roce společnost VALAD. Jejím cílem je posunout pozici tohoto projektu na novou, vyšší úroveň a navýšit tak hodnotu tohoto projektu.


Řešení

Spolu s novým vlastníkem jsme připraveni využít měnící se profil lokality, kde dnes vyrůstá řada nových rezidenčních i kancelářských projektů (Metronom či Waltrovka), které přivedou do místa tisíce lidí. S kolegy z oddělení pronájmů obchodních prostor pracujeme na zkvalitnění skladby nájemců a zároveň s nimi a s kolegy z oddělení průzkumu trhu upravujeme celkovou marketingovou strategii. V tuto chvíli vzniká nový koncept, který by měl centrum významně kvalitativně i designově posunout. Změnit jeho vnímání a celkovou tržní pozici. Věříme, že ho budeme moci představit ještě letos a příští rok začít s vlastní realizací.


Výsledek

Obchodní centrum Galerie Butovice jsme převzali do správy k 1. 4. 2015.

Použité Služby