Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

KPMG Praha – Přejednání nájemní smlouvy (11,000 m2)


Klikněte pro zvětšení

Úkol

Cushman & Wakefield byli vybráni jako realitní poradci pro KPMG pro projekt vyhodnocení možností relokace či přejednání nájemní smlouvy centrály KPMG v Praze (11 000 m2). Stávající nemovitost je poměrně kvalitní, nicméně operativní náklady jsou výrazně vyšší než u nově vybudovaných nemovitostí. Kancelářské prostory KPMG potřebují zefektivnit a designově osvěžit.

Řešení

Cushman a Wakefield vyhodnotili všechny dostupné alternativy pro relokaci a provedl finanční analýzu, analýzu podmínek stávající nájemní smlouvy, analýzu technického stavu budovy a prostor, analýzu servisních poplatků a operativních nákladů. Cushman & Wakefield následně vedl vyjednání dodatku ke stávající nájemní smlouvě.

Výsledek

Pro klienta se podařilo dosáhnout značných úspor na nájemném a zároveň se nám podařilo vyjednat s pronajímatelem rozsáhlou investici do vylepšení technologií v budově, které sníží operativní náklady budovy. Nad rámec běžného nájemného jsme vyjednali postupně se snižující nájemné, které umožnilo okamžité úspory již s 18-měsíčním předstihem před původním koncem nájemní mslouvy.

Procházet případové studie