Použití Cookie Oznámení

Na této stránce používáme cookies, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající osobní služby.

Používáním této stránky souhlasíte s našim používáním cookies, jak je uvedeno v našem upozornění o používání cookies. Pro více imformací, jaké cookies používáme, jak je můžete odstranit nebo zablokovat, si prosím přečtěte naše upozornění o používání cookies.

Blue Link International CZ - C&W pověřen jako exklusivní zástupce při přejednání stávající nájemní smlouvy a expanzi v rámci budovy


Klikněte pro zvětšení

Úkol

Společnost Cushman & Wakefield byla v dubnu 2010 vybrána jako realitní poradce pro společnost Blue Link International CZ při přejednávání stávajících nájemních podmínek a expanzi sídla společnosti v Praze. Záměrem bylo expandovat stávající prostory až na dvojnásobek plochy a zajistit financování expanze od pronajímatele budovy v podobě úměrné úspory na nájemném, zajištění flexibility nájemní smlouvy a zajištění možnosti výpovědi nové nájemní smlouvy po třetím roce nájemního vztahu, v případě potřeby.

Řešení

Byly vypracovány detailní finanční analýzy všech vhodných budov na trhu, aby byla správně zjištěna aktuální tržní cena nájemného. Byly zpracovány technické prověrky, které vyčíslily nutné investice pronajímatelů do stavebních úprav a identifikovaly standardy domů druhé generace. 

Proběhla vyjednávání podmínek pro vybrané budovy tak, aby byla zajištěna maximální flexibilita nájemní smlouvy. Byly zjištěny technické nedostatky na ventilaci ve stávajícím sídle a následně vyjednány s pronajímatelem kroky k řešení, případně penalizaci při nezajištění opravy. Blízká spolupráce s Evropským vedením klienta k dosažení firemních standardů.


Výsledek

V červnu 2010 společnost Blue Link International CZ podepsala vybalancovaný dodatek k nájemní smlouvě v kancelářské budově Bredovský dvůr:

  • přes 25 % úspor na nájemném
  • úměrnou účast pronajímatele na dodatečných stavebních úpravách prostor
  • snížení finanční účasti nájemce na nákladech na stavební úpravy
  • možnost odstoupení od smlouvy po třetím roce nájmu s udržením nízkého nájemného a vysokého CAPEX od pronajímatele
  • garanci od pronajímatele, že vyřeší nedostatky s ventilací ve stávajících / nových prostorách