Prohlášení o ochraně osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH PRO PERSONÁLNÍ ÚČELY

Tato část webových stránek je věnována pracovním příležitostem u společnosti Cushman & Wakefield. Provozuje ji společnost Cushman & Wakefield, Inc. svým jménem a jménem společností své skupiny, svých mezinárodních partnerství a přidružených organizací („C&W“, „my“ nebo „náš“).

Ochrana vašich osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytnutých pro personální účely doplňuje Zásady ochrany osobních údajů dostupné na adrese www.cushmanwakefield.com/Privacy Policy, které se vztahují i na tuto část webových stránek. Prohlášení o ochraně osobních údajů je pak součástí Podmínek použití na adrese www.cushmanwakefield.com/Terms of Use, jimiž se řídí váš přístup na tyto webové stránky a jejich používání. Použitím těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů, včetně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytnutých pro personální účely, a s Podmínkami použití.

Jaké informace poskytujete

Kontaktujete-li nás prostřednictvím těchto webových stránek v souvislosti s pracovními příležitostmi u společnosti C&W, můžete nám poskytnout některé osobní údaje, které shromažďujeme v rámci procesu náboru pracovníků. K takovým údajům může patřit vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a jiné údaje obsažené ve vašem profilu, životopise, průvodním dopise nebo poskytnuté jiným způsobem.

Jak vaše informace používáme?

Tyto informace (včetně osobních údajů), poskytnuté nyní či v budoucnu v rámci případného výběrového řízení, budeme uchovávat a zpracovávat pro účely vaší registrace jako zájemce o zaměstnání a zpracování vaší žádosti o přijetí do pracovního poměru. Za tímto účelem můžeme v některých případech předat vaše osobní údaje členům skupiny C&W působícím v jiných zemích, včetně zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Poskytnutím svých údajů vyjadřujete souhlas s tímto předáním. Zajistíme, aby vaše osobní údaje byly chráněny podle příslušných místních právních předpisů. Osobní údaje, které jste nám poskytli, můžeme uchovávat také z toho důvodu, abychom vám mohli odpovědět na vaše dotazy či žádosti, mohli jsme vás v budoucnu kontaktovat s nabídkou zaměstnání nebo vám poskytnout informace o práci u společnosti C&W. Bude-li vaše žádost úspěšná, budou tyto informace použity pro účely vyřízení vašeho přijetí ke společnosti C&W. Vzhledem k velkému množství žádostí, které dostáváme, vás bohužel možná nebudeme schopni vyrozumět o tom, že vaše žádost nebyla úspěšná. Společnost C&W je zaměstnavatelem podporujícím rovné příležitosti. Informace, které uvedete v části týkající se rovných příležitostí, jako například údaj o pohlaví či etnickém původu, budou použity pro monitorování rovných příležitostí u společnosti C&W.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou společností C&W uchovávány pro výše uvedené účely po přiměřenou dobu. Pokud požadujete přístup ke svým osobním údajům nebo máte dotazy či obavy týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, před podáním žádosti nás prosím kontaktujte na adrese web.manager@cushwake.com.